ايست قلبي

cardiac arrest
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
ايست قلبي عبارت است از فقدان كامل پمپ كردن خون توسط قلب. تأخير در درمان اين حالت حتي براي 5-3 دقيقه ممكن است باعث مرگ يا آسيب دايمي مغز شود. بروز اين حالت تا سن 45 سالگي در مردان بيش از زنان است، اما پس از آن برابر است.
علايم شايع
منگي كوتاهمدت، و به دنبال آن غش كردن و از دست دادن هوشياري
نبض لمس نميشود. تنفس نيز معمولاً متوقف ميشود.
پوست به رنگ آبي ـ سفيد در ميآيد. مردمكها نيز گشاد ميشوند.
تشنج
گاهي از دست رفتن كنترل ادرار و مدفوع. غش كردن ساده در نگاه اول ممكن است شبيه ايست قلبي به نظر آيد، اما در غش كردن ساده، نبض وجود دارد و تنفس قطع نميشود.
علل
نامنظميهاي ضربان قلب
حمله قلبي (انفاركتوس، بيماري تصلب شرايين قلب)
فقدان گردش خون و شوك عميق ناشي از خونريزي يا عفونت شديد
فقدان اكسيژن ناشي از غرقشدگي، خفگي، يا بيهوشي
تغييرات عمده در تركيب الكتروليتي خون، مثلاً به هم خوردن تعادل پتاسيم يا مايعات
عوامل افزايشدهنده خطر
استرس
ديابت شيرين
مصرف داروهايي مثل: ـ ديژيتال. حتي افزايش خفيف غلظت اين داروي قوي در خون ميتواند ريتم قلب را دچار اختلال كند. ـ ادرارآورها (ديورتيكها). اين داروها ميتواند باعث كاهش پتاسيم خون شوند. ـ آدرنالين يا هر دارويي كه فشار خون را در يك بيمار قلبي افزايش دهد، از جمله داروهايي كه جهت سرماخوردگي مورد استفاده قرار ميگيرند، و قرصها و اسپريها جهت رفعگرفتگي بيني (ضداحتقانها)
مصرف مواد مخدر، بهخصوص كوكايين و مواد مخدر تزريقي
پيشگيري
در صورت بروز هر يك از مشكلاتي كه در قسمت علل ذكر شد، بايد فوراً درمان لازم انجام شود.
اگر مبتلا به بيماري قلبي هستيد، تا حد امكان، اطلاعات خود را در مورد تمام داروهايي كه دريافت ميداريد، از جمله داروهاي بدون نسخه، افزايش دهيد.
ترتيبي فراهم آوريد كه اعضاي خانواده و دوستان نزديكتان احياي قلبي ـ ريوي (CPR) را فرا بگيرند.
عواقب مورد انتظار
كساني كه در نزديكي فرد باشند و آموزش لازم در زمينه تشخيص ايست قلبي و انجام احياي قلبي ـ ريوي را ديده باشند، اغلب ميتوانند ضربان قلب را باز گردانند. اما نتيجه نهايي به علت زمينهساز ايست قلبي بستگي دارد. به محض بازگشت ضربان قلب، فرد را بايد به نزديكترين مركز اورژانس انتقال داد. امكان دارد ايست قلبي مجدداً باز گردد.
عوارض احتمالي
مرگ يا آسيب دايمي مغز در صورتي كه نتوان پمپاژ قلب را در عرض 5-3 دقيقه به راه انداخت.
اشتباه گرفتن غش كردن يا ساير علل از دست دادن هوشياري با ايست قلبي. پيش از آغاز احياي قلبي ـ ريوي، نبض بيمار را در گردن بررسي كنيد.
درمان
اصول كلي
به همراه اعضاي خانوادهتان احياي قلبي ـ ريوي (CPR) را فرابگيريد. براي اطلاعات بيشتر با نزديكترين مركز بهداشتي يا بيمارستان تماس حاصل كنيد. با فراگيري احياي قلبي ـ ريوي ممكن است بتوانيد جان يك نفر را در آينده نجات دهيد.
اگر مشكل قلبي داريد، يا در خطر بروز مشكل قلبي هستيد، يك گردنآويز يا دستبند مخصوص همراه داشته باشيد تا در مواقع اورژانس بتوان به سرعت به مشكل شما پي برد.
داروها
پس از اينكه با احياي قلبي ـ ريوي ضربان قلب برگشت، از اكسيژن اگر در دسترس است استفاده كنيد (اكسيژن اورژانس ممكن است در مغازه جوشكاران موجود باشد).
دارو براي درمان علت زمينهساز ايست قلبي، پس از اينكه فاز بحراني سپري شد.
فعاليت
پس از بهبودي، فعاليتها بايد تدريجاً از سر گرفته شوند. فعاليت جنسي و رانندگي پس از موافقت پزشك ميتوانند آغاز شوند.
رژيم غذايي
به فردي كه علايم ايست قلبي دارد، مايعات يا غذا ندهيد. بيمار ممكن است خفه شود.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر فرد بيهوش است و نفس نميكشد: ـ شماره اورژانس را براي كمك يا آمبولانس بگيريد. اگر قرباني كودك است، يك دقيقه عمليات احيا را انجام دهيد، سپس اورژانس را بگيريد.
- براي كمك فرياد بزنيد. قرباني را ترك نكنيد.
- فوراً تنفس دهان به دهان را آغاز كنيد.
- اگر قلب ضربان ندارد، ماساژ قلبي بدهيد.
- عمليات احيا را تا زمان رسيدن كمك ادامه دهيد