انعقاد داخل عروق منتشر

Disseminated intrar ascular coagulation

شرح بيماري
انعقاد داخل عروق منتشر عبارت است از يك اختلال جدي در مكانسيمهاي انعقاد خون، كه منجر به خونريزي خارجي يا داخلي ميشود. اين اختلال، عارضهاي از بعضي مشكلات زمينهساز ديگر به شمار ميرود.
علايم شايع
خونريزي در يك يا چند نقطه بدن. خونريزي ممكن است شديد باشد. علايم شايع خونريزي عبارتند از: ـ استفراغ خوني يا مدفوع سياه و قرمز ـ خونريزي از مجراي تناسلي زنان (جدا از خونريزي عادت ماهانه) ـ قرمز يا تيره شدن ادرار ـ بروز خون مردگي بدون دليل
درد شديد شكم يا كمر در نتيجه خونريزي داخلي در اعضاي بدن
تشنج (بهندرت)
اغما (بهندرت)
علل
خالي شدن خون از مواد مؤثر در انعقاد و تثبيت لخته، كه موجب بروز خونريزيهاي گسترده ميشود. بروز اين حالت علل مختلفي دارد:
اختلالات حاملگي، مثل جفت سر راهي، كنده شدن زودرس جفت، يا مسموميت حاملگي (اكلامپسي)
عفونت گسترده يا عمده
سرطان گسترده
بعضي از انواع جراحي
تخريب گسترده بافتي، مثلاً در سوختگيهاي وسيع
گزيده شدن توسط مار سمي
تزريق خون جور نشده با خون گيرنده
عوامل تشديد كننده بيماري
تغذيه نامناسب
كاهش مقاومت بدن در اثر بيماري
پيشگيري
جهت درمان علت زمينهساز فوراً به پزشك مراجعه كنيد.
عواقب مورد انتظار
اگر علت زمينهساز انعقاد داخل عروقي منتشر به سرعت درمان شود، احتمال ميرود كه فرد بهبود يابد.
عوارض احتمالي
نارسايي كليه
شوك
قانقاريا و از دست دادن اندام
خونريزي در حفره ريه
درمان
اصول كلي
اغلب بيماراني كه گرفتار اين اختلال شدهاند به طور نااميدانهاي بدحال هستند و نيازمند مراقبت ويژه در بيمارستان هستند. كمكي كه اعضاي خانواده ميتوانند، بكنند اين است كه نگرشي مثبت و اميداوارانه داشته باشند.
به هنگام بهبودي، كروت روي زخمها را بر نداريد. اين كار ممكن است باعث خونريزي مجدد شود.
گاهي براي رفع علت زمينهساز، جراحي انجام ميشود.
داروها
تزريق خون يا فرآوردههاي خوني
تزيق هپارين (يك داروي ضدانعقاد)
آنتيبيوتيك براي عفونت
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
استراحت در رختخواب
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود. هر نوع غذايي كه بيمار بتواند برحسب وضعيتش تحمل كند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان انعقاد داخل عروق منتشر را داريد. اين يك مورد اورژانس است.
اگر علايم پس از درمان بازگردند.