سواستفاده هکرها از گوگل

یک گروه هکر ابزاری ساخته است که با استفاده از موتور جستوجوی گوگل سایتهای وب را برای یافتن اطلاعات حساس مانند کلمات عبور و یا نقاط آسیبپذیر سرورها جستوجو میکند.
این گروه در هفته گذشته ابزاری را بر روی اینترنت معرفی نمود که گوگل را به یک اسکنر خودکار برای یافتن نقاط آسیبپذیر مبدل میسازد.
این ابزار با اسکن نمودن وبسایتها بدنبال اطلاعات حساس مانند کلمات عبور و یا نقاط ضعف سرورها میگردد.
گروه مزبور که CDC نام دارد ده سال پیش برای اولین بار با ایجاد Back Orifice مشهوریت (رسوائی؟) جهانی یافت.
این برنامه یک ابزار آموزشی بود که با زبان ساده و قابل فهم برای همه، راههای آسان کنترل غیرقانونی و غیر مجاز ویندوز دیگران را یاد میداد.
ابزار جدید که Google Scan نام دارد به همان اندازه تحریککننده و اغوا برانگیز است. با استفاده از این ابزار کاربران عادی و مبتدی نیز خواهند توانست بسادگی بر روی سایتهای مشخص و یا انبوهی از دامینها بدنبال نقاط ضعف و اطلاعات حساس بگردند.
CDC اعلام کرده است که این قابلیت به عنوان یک زنگ خطر برای مدیران سیستم عمل خواهد نمود تا خودشان پیش از اینکه مهاجمین اقدام به این کار کنند، این ابزار را با دست خود بر روی سایتشان امتحان کنید.


کد:
http://www.itiran.com/?type=news&id=9185