ادم ريه

pulmonary edema

شرح بيماري
ادم ريه مجموعهاي از علايم وخيم و تهديد كننده حيات ناشي از نارسايي احتقاني قلب.
علايم شايع
علايم زير اغلب به طور ناگهاني در اواسط شب بروز كرده و به سرعت تشديد ميگردند:
كوتاهي نفس شديد، گاهي همراه خسخس
تنفس سريع
بيقراري و اضطراب
رنگپريدگي
تعريق
كبودي ناخنها و لبها
افت فشار خون
سرفه. در ابتدا ممكن است سرفه بدون خلط باشد، ولي بعداً ميتواند با خلط كفآلود حاوي رگههاي خون همراه گردد.
علل
نارسايي بطن چپ قلب در پمپ كردن با قدرت كافي براي تأمين خونرساني همه بدن. علت زمينهاي نارسايي قلب شامل انواع متعددي از بيماريهاي قلبي، به خصوص اختلالات ريتم قلب يا پرفشاري خون همراه آتروسكلروز يا تنگي دريچه آئورت ميباشد.
عوامل تشديد كننده بيماري
سن بالاي 60 سال
استرس
حمله قلبي اخير
فشار خون بالا يا هر نوع بيماري قلبي
چاقي
استعمال دخانيات
خستگي كار زياد
پيشگيري
در صورت وجود هرگونه بيماري قلبي، اقدام فوري جهت درمان به منظور پيشگيري از تشديد علايم نارسايي قلبي ضروري است. درمان شامل كاهش نمك رژيم غذايي، ترك استعمال دخانيات، حفظ وزن در حد مطلوب، استراحت كافي و تجويز داروهاي مربوطه ميباشد.
عواقب مورد انتظار
در بيشتر موارد، علايم با درمان قابل كنترل است. درمان ادم ريه معمولاً با بهبود قابل توجه و مؤثر همراه است. با اين حال بيماري قلبي زمينهاي ايجاد كننده ادم ريه نيازمند درمان مادامالعمر خواهد بود.
عوارض احتمالي
مرگ (در صورت تأخير در درمان يا ناموفق بودن درمان).
اشتباه گرفتن اين وضعيت با آسم كه منجر به درمان نامناسب خواهد شد.
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايشهاي خون، نوار قلب، راديوگرافي قفسه سينه، آزمون عملكرد ريه و كاتتريزاسيون شريان ريوي باشد.
درمان در جهت كاهش مايعات اضافه، بهبود عملكرد قلب و ريه، و اصلاح هر گونه اختلال زمينهاي طرحريزي ميگردد.
مراقبت شخصي در منزل در مورد ادم ريه مناسب نيست. اين وضعيت يك اورژانس بوده و مستلزم مراقبتهاي طبي ويژه است. تأخير در درمان آن ممكن است منجر به مرگ گردد.
داروها
داروهاي زير ممكن است تجويز گردند:
تركيبات مخدر براي كاهش اضطراب، كاهش جريان خون به سوي ريه، و كاهش نياز اكسيژن بدن
داروهاي ادرارآور براي كاستن از اضافه حجم خون در گردش و تجمع مايعات در ريهها
ديژيتال براي بالا بردن قدرت ضربانها قلب
آنتيبيوتيكها (چنانچه ادم ريه در اثر عفونت بروز يافته باشد)
داروهايي نظير مسدود كنندههاي گيرنده بتا، مهاركنندههاي آنزيم مبدل آنژيوتانسين، نيتروتها و مسدودكنندههاي كانال كلسيم به منظور كاستن بار كاري قلب
تجويز اكسيژن
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا پايدار شدن وضعيت بيماري در بستر استراحت نماييد. پس از درمان، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را به تدريج از سر بگيريد. فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري جنسي را پس از برطرف شدن علايم، بازگشت توان جسمي طبيعي و با اجازه پزشك از سر بگيريد.
رژيم غذايي
رژيم كم نمك و كم چربي
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان داراي علايم ادم ريه باشيد. هشدار: اين حالت يك است!