شرح بيماري
آنسفاليت ويروسي عبارت است از التهاب حاد مغز در اثر عفونت ويروسي. عفونت ويروسي ميتواند از همان اول باعث آنسفاليت شود يا اين كه به عنوان عارضهاي ثانويه به دنبال عفونتهاي ويروسي مثل سرخك، آبلهمرغان، سرخجه، آبلهگاوي، و عفونت ناشي از ساير ويروسهاي كمتر شناخته شده، يا واكسيناسيون آبله رخ دهد.
علايم شايع
موارد خفيف:
گاهي بدون علامت
تب
احساس ناخوشي موارد شديد:
استفراغ
تورم يا بيرون زدن ملاج شيرخواران
سردرد
سفتي گردن
هماندازه نبودن مردمكها
از دست دادن هوشياري
تغييرات شخصيتي
تشنج
ضعف يا فلج گاهگاهي دست يا پا
دو تا ديدن اشياء
اختلال در صحبت كردن
از دست دادن شنوايي
خوابآلودگي كه به سمت اغما پيشرفت ميكند.
علل
ويروسهايي كه باعث بيماريهاي ديگر ميشوند مثل فلج اطفال؛ تب خال؛ سرخك؛ اوريون؛ آبلهمرغان؛ منونوكلئوز عفوني؛ هپاتيت عفوني؛ سرخجه؛ آبله؛ ويروس كوكساكي و بيماريهاي اكوويروسي
ويروسهايي كه ناقل آنها پشهها يا ساير حشرات هستند.
مسموميت با سرب
واكنش نسبت به واكسن
سرطان خون
عوامل تشديد كننده بيماري
نوزادان و شيرخواران
سن بالاي 60 سال
وجود بيماري كه مقاومت بدن را كم كرده باشد.
محيط زندگي شلوغ يا غير بهداشتي
آلودگي با ويروس ايدز
پيشگيري
از تماس با هر بيماري كه آنسفاليت دارد خودداري كنيد.
در صورت وجود هر گونه عفونتي در بدن به پزشك مراجعه كنيد، خصوصاً عفونتهاي ويروسي كه در قسمت علل ذكر شدند. بايد تلاش شود تا از گسترش عفونت جلوگيري شود.
اگر در نواحي پرخطر به سر ميبريد، از مواد دافع حشرات و توري جهت جلوگيري از گزش حشره استفاده كنيد.
عواقب مورد انتظار
آنسفاليت ويروسي خفيف يك بيماري شايع است و امكان دارد اصلاً جلب توجه نكند. در مواردي كه آنسفاليت شديد باشد معمولاً بيمار بايد بستري شود.
عوارض و موارد فوت ناشي از آنسفاليت بيشتر در شيرخواران و پيرمردان ديده ميشود. بيماراني كه به ساير گروههاي سني تعلق دارند معمولاً به طور كامل بهبود مييابند. انتظار ميرود بهبودي در عرض 3-2 هفته حاصل ميشود، مگر در موارد شديد
عوارض احتمالي
درصد بسيار كمي از بيماران دچار آسيب دايمي مغز ميشوند كه عملكرد ذهني يا عضلاني بيمار را مختل ميكند.
درمان
اصول كلي
اقدامات تشخيصي ممكن است شامل موارد زير باشند: بررسيهاي آزمايشگاهي خون و مايع نخاع، عكسبرداري از جمجمه با اشعه ايكس و نواز مغز
درمان مشتمل است بر داروهاي متناسب و بر مبناي تشخيص، و نيز مراقبتهاي حمايتي
امكان دارد نياز به بستري كردن بيمار در بخش مراقبتهاي ويژه (آيسييو) وجود داشته باشد.
بيمار بايد از نظر مشكلات تنفسي يا گروه خون نيز تحت درمان قرار گيرد.
داروها
استامينوفن براي سردرد يا تب
امكان دارد داروهاي ضد ويروسي مثل آسيلكووير يا آمانتادين تجويز شوند
داروهاي ضد تشنج
ندرتاً داروهاي كورتيزوني براي مهار التهاب
در صورت لزوم، داروهاي كنترل كننده صرع
اگر آزمايشات نشاندهنده يك علت باكتريايي يا قارچي باشند، داروي اختصاصي آن تجويز خواهد شد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
بايد در رختخواب استراحت كنيد. همانطور كه گفته شد، بهبود بيماري 3-2 هفته طول ميكشد. البته تدريجاً هر چقدر كه قدرت و احساس سلامتيتان اجازه ميدهد فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري داشته باشيد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود، البته ممكن است نياز به سرم وجود داشته باشد. در بيماستان، وضعيت آب و الكتروليت بدن مرتباً كنترل ميشود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم آنسفاليت را داريد.
اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند.