آمپيم

Empyema

شرح بيماري
آمپيم عبارت است از تجمع چرك در يكي از حفرات بدن. معمولاً در فضاي اطراف ريهها بين لايههاي پرده جنب دچار عفونت، اتفاق ميافتد. آمپيم به علت استفاده از آنتيبيوتيكها تقريباً به ندرت رخ ميدهد.
علايم شايع
درد قفسه سينه. اين درد ميتواند از يك ناراحتي مبهم تا درد تند و تيز، متغير باشد. درد غالباً با سرفه يا تنفس بدتر ميشود. درد ممكن است به قسمت پاييني قفسه سينه يا شكم گسترش يابد.
تنفس تند و سطحي
لرز
تب
خستگي شديد
سرفه خشك
تنفس بد بو
كاهش وزن
علل
عارضهاي از:
عفونتهاي ريه يا قفسه سينه، مثل ذاتالريه، سل، يا آبسه ريه
روي هم خوابيدن ريه يا آسيب به قفسه سينه
وجود سرطان در ساير نقاط بدن
بيماري از گروه بيماريهاي درگير كننده بافت همبند و عروق، مثل لوپوس اريتماي منتشر
بروز عفونت در نقطهاي ديگر از بدن كه به قفسه سينه گسترش يافته باشد.
نارسايي احتقاني قلب
بيماري كليه
بيماري كبد
عوامل تشديد كننده بيماري
تغذيه نامناسب
بيماري اخير (قسمت علل را ببينيد)
سيگار كشيدن
خستگي يا كار زياد
آب و هواي سرد و مرطوب
محيط زندگي شلوغ و غير بهداشتي
پيشگيري
در صورت بروز هر گونه بيماري يا عفونت جدي كه ممكن است باعث آمپيم شود، براي درمان به پزشك خود مراجعه كنيد.
عواقب مورد انتظار
درمان موفقيتآميز به كشف و درمان بيماري زمينهساز بستگي دارد. خارج كردن چرك از فضاي تجمع چرك باعث تسريع بهبود ميشود. براي درمان معمولاً نياز به تجويز دوز بالاي آنتيبيوتيك وجود دارد و بيمار غالباً بايد بستري شود.
عوارض احتمالي
مننژيت (عفونت پرده پوشاننده مغز)
پريكارديت (عفونت پرده دور قلب)
آندوكارديت (عفونت دريچههاي قلب)
آبسه مغز
درمان
اصول كلي
براي تشخيص، كشت چرك و نيز عكسبرداري از قفسه سينه با اشعه ايكس انجام ميگيرد.
درمان معمولاً شامل جراحي براي باز كردن حفره عفوني شده و تخليه چرك است. اين روش توراكوسنتز ناميده ميشود.
سيگار نكشيد.
داروها
آنتيبيوتيك براي مبارزه با عفونت
براي درد خفيف ميتوان از استامينوفن استفاده كرد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا زماني كه درد و تب برطرف نشده باشد فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري خود را كم كنيد. سپس فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي عادي خود را تدريجاً از سرگيريد. بهبود كامل حدود دو ماه زمان ميبرد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود مكملهاي ويتاميني بخوريد و مايعات بيشتر بنوشيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم آمپييم را داريد.
اگر يكي از موارد زير هنگام درمان رخ دهد:
ـ تب
ـ زياد شدن درد
ـ بدتر شدن تنگي نفس
ـ سرفه خشك و بدون خلط شود
ـ بستر ناخنهاي دست يا پا تيره شود.
ـ در خلط خون ظاهر شود.