التهاب تيروييد (تيروييديت)

thyroiditis


شرح بيماري
تيروييديت عبارت است از التهاب غده تيروييد. غده تيروييد يك عضو توليد كننده هورمون در قاعده گردن، كنار ناي است. معمولاً افراد ميانسال 50-30 ساله از هر دو جنس را مبتلا ميكند ولي در زنان شايعتر است. تيروييديت هاشيموتو (تيروييديت لنفوسيتيك يا تيروييديت خودايمن نيز خوانده ميشود) التهاب مزمن همراه با ارتشاح لنفوسيتي است؛ تيروييديت تحت حاد (تيروييديت گرانولوماتوز خوانده ميشود) معمولاً به دنبال عفونت ويروسي رخ ميدهد. انواع نادرتر ديگري نيز وجود دارند.
علايم شايع
بزرگي، درد و حساسيت به لمس در غده تيروييد
تب
دردفك يا گوش (گاهي اوقات)
پركاري تيروييد (ضربان قلب سريع، عصبي شدن، لرزش و كاهش وزن سريع)
علل
اختلال دستگاه ايمني (به ويژه تيروييديت هاشيموتو و پس از زايمان)
ويروسهاي مختلف مثل اوريون و آنفلوانزا
عفونت باكتريايي غده تيروييد (نادر)
عوامل تشديد كننده بيماري
بيماري اخير مثل سل يا هر عفونتي
بارداري
سابقه خانوادگي بيماري تيروييد
سابقه اختلالات تيروييد
پيشگيري
پيشگيري خاصي ندارد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با درمان قابل علاج است. برخي افراد خود به خود بهبود مييابند. پيگيري منظم پزشكي بعد از علاج مناسب بيماري توصيه ميشود.
عوارض احتمالي
از دست رفتن هميشگي كاركرد تيروييد كه مستلزم جايگزيني هورمون تيروييد در تمام عمر است.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بررسيهاي آزمايشگاهي خون، برداشت و اسكن راديونوكلئيد تيروييد و سونوگرافي (نادر) باشند.
دارو درماني به نوع تيروييديت بستگي داد.
جراحي براي برداشتن فشار وارد به نواحي مجاور گردن يا تخليه آبسه (نادر)
داروها
داروهاي ضد تيروييد يا جايگزيني هورمون تيروييد بسته به فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هورمونهاي تيروييد شما
مسدود كنندههاي بتا آدرنرژيك براي سركوب علايم تيروييد پركار
آنتيبيوتيكها براي مقابله با عفونت در صورت لزوم
داروهاي كورتيزوني براي كاهش التهاب (نادر)
آسپرين بادوز بالا براي كمك به كاهش التهاب
مسكن در صورت نياز
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به محض بهبودي علايم، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي خود را از سر بگيريد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم تيروييدي را داشته باشيد.
اگر در طول درمان موارد زير رخ دهند:
ـ تب و قرمزي غده تيروييد
ـ خستگي
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد.
داروهاي مورداستفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي ايجاد كنند.