اسپونديليت آنكيلوزان(بيماري ماري ـ استرامپل؛AS)

spondylitis ankylosing


شرح بيماري
اسپونديليت آنكيلوزان عبارت است از يك بيماري مفصلي پيشرونده و مزمن همراه با التهاب و سفتي. با حالت «خم شدن به جلو» ناشي از سفتي ستون فقرات و ساختارهاي حمايت كننده آن مشخص ميگردد. ناحيه ساكروايلياك مفاصل لگن، مهرهاي كمري، سينهاي و گردني را درگير ميكند. در داخل خانوادهها، مردان و زنان به يك اندازه مبتلا ميشوند. در جمعيت عمومي مردان 5-4 برابر زنان مبتلا ميگردند و شروع بيماري معمولاً در اواخر دهه دوم يا اوايل دهه سوم زندگي است.
علايم شايع
مراحل ابتدايي:
در دورههاي راجعه كمردرد، درد ميتواند در طول عصب سياتيك نيز ايجاد گردد.
سفتي كه در صبحها بدتر است.
مراحل بعدي:
بدتر شدن پيشرونده علايم. درد غالباً از قسمت تحتاني پشت به قسمت مياني پشت يا بالاتر از آن در گردن گسترش مييابد. مفاصل اندامهاي فوقاني و تحتاني پاها و دستها ممكن است درگير شوند.
كمخوني
سفتي عضلات
خستگي؛ كاهش وزن
التهاب عنبيه (در تقريباً 25% از بيماران).
علل
ناشناخته ولي ممكن است ناشي از تغييرات ژنتيك يا اختلالات خودايمني باشد.
عوامل تشديد كننده بيماري
سابقه خانوادگي اسپونديليت آنكيلوزان.
پيشگيري
پيشگيري خاصي ندارد.
عواقب مورد انتظار
در حال حاضر اين بيماري غيرقابل علاج تلقي ميگردد. علايم به طور پيشبيني نشدهاي پيشرفت ميكنند و حملات خفيف تا متوسط و دورههايي از فروكش كردن كامل بيماري وجود دارد. با درمان ميتوان علايم را تسكين و كاهش داد و بيشتر بيماران ميتوانند زندگي طبيعي را پيش بگيرند. گاهي بيماري شديد است و به خاطر بدشكليهاي ايجاد شده، ناتوان كننده ميگردد.
عوارض احتمالي
نارسايي احتقاني قلب
التهاب چشم كه به ندرت منجر به كوري ميگردد.
آميلوئيدوز
بيماري دريچه قلب
بيماري گوارشي
بيماري ريوي
تحت فشار قرار گرفتن عصب كه باعث كرختي اندامها ميگردد.
ناتواني و بيحركتي دايمي
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بررسيهاي آزمايشگاهي خون و راديوگرافي ستون فقرات باشند.
اهداف درمان عبارتند از كاهش بدشكلي بيشتر، آسودهسازي بيمار و تسكين ساير علايم
درمان شامل فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي ورزشي براي روشهاي تنفس، حفظ وضعيت مناسب و به كار گرفتن گروههاي عضلاني (در خلاف جهت بدشكلي احتمالي) است. رعايت درمان توسط بيمار، مهم است.
ممكن است مشاوره فيزيولوژيك توصيه گردد.
روي پشت خود بر روي يك تشك محكم بخوابيد. سعي كنيد از بالش استفاده نكنيد يا اينكه از يك بالش كوچك استفاده كنيد.
قبل از فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري بدني براي تسكين درد، از دوش آب داغ يا كمپرسهاي گرم استفاده كنيد.
جراحي براي جايگزيني لگن آسيب ديده يا قرار دادن پيوندهاي استخواني در ستون فقرات (تنها در مراحل پيشرفته).
پرتودرماني به ستون فقرات (تنها در صورت شكست ساير روشهاي درماني).
سيگار نكشيد.
داروها
داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي به كاهش ناراحتي كمك ميكنند.
سولفاسالازين، ويتامين D و داروهاي سركوبگر ايمني، گزينههاي بالقوه هستند.
مسكنهاي قويتر و شلكنندههاي عضلاني ممكن است براي دورههاي زماني كوتاه تجويز گردند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا حد توان خود، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري كنيد.
براي حفظ وضعيت قرارگيري مناسب و براي اين كه تا حد امكان راست بايستيد، ورزش كنيد.
در صورت امكان به طور منظم شنا كنيد، شناور شدن در آب به شما اجازه خواهد داد كه راست راه برويد و نواحي دردناك راحتتر خواهند بود.
از فعاليتي كه بر پشت شما فشار وارد كند و از ورزشهاي تماسي كه احتمال خطر بالاي آسيب به ستون فقرات دارند) اجتناب كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا فرزندتان علايم اسپونديليت آنكيلوزان را داشته باشيد.
اگر در طول درمان موارد زير پيش بيايند: ـ تب، ممكن است نشانگر عود يك مرحله حاد باشد. ـ افزايش درد و ناتواني عليرغم اقدامات مذكور