- بیماری ارثی
- کبد قادر به ساخت و تجزیه بیلی روبین نمیباشد.
- زردی خوش خیم دارد.
- معمولا نیاز به درمان ندارد.
- سطح بیلی روبین خون بالا میرود.
- ماهیت خوش خیم دارد.
- داروی خاصی ندارد.


لینک:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]