گربه ماهی عظیم الجثه احتمالا بزرگترین ماهی جهان است

ماهیگیران در شمال تایلند این گربه ماهی عظیم را از رودخانه ی Mekong در یکم ماه می 2005 صید کردند. 2.7 متر طول دارد و تقریبا اندازه یک خرس خاکستری است. وزن اش 293 کیلوگرم است، کارشناسان می گویند به خانواده ای از گربه ماهی ها تعلق دارد که احتمالا بزرگترین ماهی دنیا است.