به گزارش «جهان» سايت فارسي زبان نانسي عجرم خواننده لبناني عرب نوشت: یک منبع اگاه گفته است نانسي قرار است در يک فيلم با عنوان حمله حزب الله به موصاد نقش بازي کند.
اسراييل گفته است در صورت بازیگری نانسي در اين فيلم فروش سي دي هاي او در اسراييل ممنوع خواهد شد.


اين منبع آگاه همچنين گفت نانسي در اين فيلم نقش يکي از زنان فداکار را دارد که در نهایت به شهادت مي رسد.
سایت فلسطینی دنیا الوطن دیروز نوشت: همچنين قرار شده در پايان فيلم نيز از صداي نانسي استفاده شود.تدوين و انتشار اين فيلم ضد اسراييلي بر عهده يک شرکت مصري است چون مردم مصر نيز مانند لبناني ها از اسراييل دل خوشي ندارند.
همچنين يکي از مقامات ارشد حزب الله نيز از ساخت اين فيلم اظهار رضايت کرده و از تمام کشور هاي اطراف نيز خواسته تا اين فيلم را پخش کنند و تعداد بسيار زيادي از شبکه هاي ماهواره اي نيز درخواست پخش اين فيلم را داده اند.