در پایان شش ماهه نخست سالجاری، موجودی حساب ذخیره ارزی 8 میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار بوده است.
آمار رسمی دولت که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته نشان می دهد که تاکنون 40 میلیارد دلار از موجودی ذخایر ارزی برای تزریق به طرح های عمرانی و یا ارایه تسهیلات به بخش خصوصی هزینه شده است.
از این مبلغ، 16 میلیارد دلار برای طرح های تولیدی به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شده که بیش از 80 درصد این مبلغ (13میلیارد دلار) طی دو سال اخیر تصویب و پرداخت شده است.
آمار ارایه شده همچنین نشان می‏دهد مصوبات پی‏درپی مجلس و دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی باعث شده تا مانده این حساب پس از کسر تعهدات مصوب مجلس، به منهای یک میلیارد و نه صد میلیون دلار کاهش یابد.
در سالهای اخیر، دولت و برخی نمایندگان مجلس برای تامین هزینه هایی نظیر مقاوم سازی مدارس، زنان بی سرپرست و ... طرح هایی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی را تصویب کرده اند که این مصوبات به دلیل افزایش دادن نقدینگی و اثر تورم زایی آن با مخالفت اقتصاددانان مجلس روبرو بوده است.
حساب ذخیره ارزی در سال 1378 جهت مهار آثار شوک های نفتی بر اقتصاد ملی در قالب ماده 60 برنامه سوم توسعه تاسیس شد.