برای اینکه شماره سریال تلفن همراه تان را چک نمایید، کاراکترهای زیر را به ترتیب از چپ به راست از طریق صفحه کلید تلفن همراه تان وارد نمایید: #06#* (ستاره مربع صفر شش مربع)

پس از وارد نمودن کاراکترهای بالا، یک کد دیجیتالی 15 رقمی بر روی صفحه نماش تلفن همراهتان ظاهر میشود.
این شماره 15 رقمی برای گوشی شما منحصر بفرد می باشد.
این شماره را یادداشت و در مکان امنی نگاهداری نمایید.

اگر خدای ناکرده تلفن همراهتان سرقت شد، میتوانید به با اپراتور تلفن همراه تماس گرفته و به آنها این کد 15 رقمی شماره سریال تلفن همراه تان را بدهید.
اپراتورتان سپس قادر خواهد بود که گوشی سرقت شده را مسدود و غیر قابل استفاده نماید و از اینرو حتی اگر سارق سیم کارت درون تلفن همراه تان را نیز عوض نماید، تلفن همراه تان کاملا" غیر قابل استفاده خواهد بود.

احتمال دارد که تلفن همراه سرقت شده تان را مجددا پس نگیرید ، اما حداقل مطمئن خواهید شد که هر شخصی که آن را سرقت نموده قادر به استفاده و یا فروش آن نخواهد بود.
اگر هر شخصی موارد ذکر شده در بالا را انجام دهد، دیگر دلیلی برای سرقت تلفنهای همراه وجود نخواهد داشت.