محل کار جايي است که اگر شما شاغل باشيد حتما ساعات نسبتا زيادي را در انجا سپري ميکنيد پس به محيط کارتان توجه زيادي بكنيد.. زيبا شدن دفتر کار يا محيط کار علاوه بر اينکه ميتواند خستگي کار را براي شما کم کند براي کساني که به محيط کاري شما مراجعه ميکنند نيز لحظات لذت بخشي را فراهم ميکند.

مواردي براي زيبا شدن محيط کار:

1)روي ديوار هاي خسته کننده هر اداره ميتوان با نصب کردن چند تابلو در سايزهاي مختلف انجا را به محيطي زيبا تبديل کرد. در اينجا شکل و مفهوم تابلو مهم نيست هر تصويري که حس خوبي را به اطرافيان منتقل کند ارزش بيشتري دارد. اين تابلو حتي ميتواند خطوطي در هم اما مخلوطي از رنگهاي شاد باشد.

2)چون شما به طور ميانگين چيزي در حدود 8 تا 9 ساعت را در محل کارتان سپري ميکنيد بهتر است از رنگهاي ارامش بخش استفاده کنيد. کرم رنگ مناسبي است زيرا هم آرامشبخش و در عين حال مناسب محيط هاي اداري است.

3)ميز شما معمولا در معرض ديد همگان است. ميز شلوغ هم شما را آشفته ميکند هم جلوه زيبايي ندارد. پس همواره سعي کنيد ميزي مرتب داشته باشد. داشتن يک قفسه براي وسايلتان هم شما را از آشفتگي نجات ميدهد و هم ميتواند با چيدن درست وکمي خرج کردن سليقه محيطتان را زيبا تر کند.

4)گياهان.....اين موجودات زنده حتي در محيط کارتان هم زيبايي را منتقل ميکنند. گذاشتن يک گلدان (البته به صورت درختچه) ميتواند محيط رسمي کار را زنده کند. علت اينکه گياهان در هر جا که حضور دارند آنجا را به محيطي زيبا تبديل ميکند اين است که رنگ سبز مکمل خوبي براي رنگهاي اصلي است.

5)داشتن ميز و صندلي زيبا و در عين حال راحت امري است اساسي. ميز و صندلي زيبا هم راندمان کار را بالا ميبرد و هم جلوه ي بصري بي نظيري را فراهم ميکند (رنگ ميز و صندلي بايد با محيط هماهنگي کامل داشته باشد).

6)برخي موارد هست که در زيبايي همواره تاثير دارند. يکي از اين عوامل نور است. استفاده از نورهاي زرد و ابي (فلور سنت) با هم زيبايي را افزايش داده، چشم را اذيت نميکند و شما و مراجعه کنندگان را از حالت کسلي در مياورد.

محيط کارتان را هم چون محيط زندگيتان بدانيد و در زيبا كردن آن كوتاهي نكنيد.