اين يكي از جالب ترين عكس هاي خطاي چشمه كه ديدم

- در حالت عادي چندتا دايره صورتي رنگ مي بينيد كه چشمك مي زنن

- اگه به علامت وسط صفحه خيره بشيد، يه دايره سبز رنگ مي بينيد كه در حال چرخيدنه

- اگه كاملا به نقطه مركزي خيره بشيد و روش تمركز كنيد، دايره هاي صورتي كلا محو ميشن و فقط دايره سبز رو مي بينيد.

اين نشون ميده كه مغز ما چقدر احتمال اشتباه داره و هميشه اون چيزي كه ميبينيم، اون چيزي نيست كه در واقعيت وجود داره