موسسه بين المللي امريكن انترپرايز جزئيات قرارداد سرمايه گذاري خارجي 218 ميلياد دلاري هشت قدرت اول اقتصاد جهان شامل آمريكا، چين، فرانسه، روسيه، آلمان، ايتاليا، ژاپن و انگليس در ايران طي سالهاي 2000 تا 2007 را منتشر كرد.

اين موسسه در اين گزارش چين را به عنوان بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در ايران طي هشت سال گذشته با حجم سرمايه گذاري خارجي بيش از101 ميليارد دلار معرفي كرد. اين گزارش سرمايه گذاري خارجي فرانسه درايران را طي هشت سال گذشته حداقل 29 ميليارد و 900 ميليون دلار تخمين زد.
سرمايه گذاري خارجي آلمان در ايران طي هشت سال گذشته هم حداقل 25 ميليارد و 400 ميليون دلار اعلام شد .موسسه بين المللي امريكن انترپرايز ايتاليا را يكي ديگر از بزرگترين سرمايه گذاران خارجي در ايران اعلام كرد كه طي سالهاي 2000 تا 2007 ميلادي حداقل 7/24 ميليارد دلار در بخشهاي نقت، گاز و پتروشيمي، بانك و اعتبار صادراتي، نيرو و ساختمان و حمل و نقل قرارداد سرمايه گذاري خارجي با ايران منعقد كرد.
اين گزارش در ادامه به قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي ژاپن در ايران طي هشت سال گذشته به ارزش 9/16 ميليارد دلار اشاره كرد و افزود:ارزش قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي انگليس در ايران هم طي هشت سال گذشته حداقل 7/12 ميليارد دلار اعلام شد .
براساس اين گزارش
ارزش قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي روسيه نيز در ايران 75/3 ميليارد دلار طي بوده است .

اين گزارش در حالي منتشر شد كه به اعتقاد اكثر كارشناسان تحريمهاي يك جانبه آمريكا عليه ايران طي سالهاي گذشته كارساز نبوده و بيشترين ضرر را متوجه شركتهاي آمريكايي ساخت كه كمترين سهم را از قراردادهاي با ارزش ايران كسب كردند. اداره حسابرسي امريكا وابسته به كنگره هفته گذشته در گزارشي سرمايه گذاريهاي كشورهاي خارجي را تنها در حوزه نفت و گاز ايران را حدود 20 ميليارد دلار براورد كرده بود .