گروه فناوريهاي نوين:


سال 2007 با دستاوردهاي عجيب و نادري در دنياي حيوانات همراه بود. دستيابي بشر به دانش توليد قورباغه هاي شفاف تا كشف اين حقيقت كه فيلها از صداي زنبور مي ترسند، گوشه اي از اين دستاوردها است.


به گزارش خبرگزاري مهر، دانشمندان انگليسي در سال 2007 شاهد به دنيا آمدن حيرت آور 5 بچه اژده هاي كومودور از مادر خود به شكل بكرزايي بودند. آنها درحالي به دنيا آمدند كه جنس نر هيچ دخالتي در شكل گيري نطفه آنها نداشت.همچنين در اين سال دانشمندان چيني در اقدامي تاريخي موفق به كاشت الكترودهايي در مغز يك كبوتر شدند تا با استفاده از آن مسير پروازي آن را با كنترل از راه دور تعيين كنند. دانشمندان چيني از اين ميكرو الكترودها براي فرمان دادن به پرنده براي پرواز به چپ، راست ، بالا و پايين استفاده كردند.

در سال 2007 دانشمندان دانشگاه هيروشيماي ژاپن از توليد قورباغه هاي شفافي خبر دادند كه مي تواند به ايجاد تحولي شگرف در دنياي كالبد شكافي منجر شود.دانشمندان در اين سال كشف كردند فيلها كه گفته مي شود غول پيكرترين حيوانات زنده روي زمين هستند با شنيدن صداي زنبورها وحشت كرده و پا به فرار مي گذارند.همچنين در اين سال دانشمندان كره اي از خلق سه گربه اصلاح شده ژنتيكي خبر دادند كه درصورت قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش در تاريك مي درخشند.در سال 2007 گروهي از دانشمندان ژاپني با كشف اين مسئله كه نورونهاي بويايي با دقت بررسي موقعيتهاي خطر مرتبط هستند، موش اصلاح ژنتيكي شده اي را ايجاد كردند كه از گربه نمي ترسد.