خبر مربوط به3دوز قبل:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: ورزشي - فوتبال
حكم كميتهي انضباطي فدراسيون فوتبال در خصوص جريانات ديدار تيمهاي سپاهان و پرسپوليس صادر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كميته انضباطي فدراسيون فوتبال باشگاه سپاهان اصفهان را به سه ماه محروميت از بازيهاي خانگي محكوم كرد. سپاهان همچنين به كسر پنج امتياز از جمع امتيازاتش در اين فصل محكوم شد.
در جريان ديدار تيمهاي سپاهان اصفهان و پرسپوليس كه در 10 دي ماه برگزار شد به دليل پرتاب ترقه از سوي تماشاگران سپاهان و اصابت آن بر روي سر محمد احمدي سرباز نيروي انتظامي، وي بينايي خود را از دست داد.
سپاهان همچنين به 200 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.
باشگاه سپاهان همچنين به پرداخت 500 ميليون ريال در حق مصدوم، محمد احمدي، محكوم شد.
باشگاه پرسپوليس نيز به دليل فحاشي تماشاگرانش به مديرعامل باشگاه سپاهان به پرداخت مبلغ 20 ميليون ريال جريمهي نقدي محكوم شد.
همچنين باشگاه پرسپوليس در اولين بازي خانگي خود از حضور تماشاگر محروم خواهد بود.