با اين اسکريپت علاوه بر اينکه ميتونيد راست کليک رو بطور کلی قطع کنيد ... ميتونيد بطور کلی ديدين سورس صفحه رو هم غير فعال کنيد .
اسکريپت :
کد:
<script language=JavaScript>m='%3Cscript%20language%3DJava Script%3E%3C%21--%0D%0A%0D%0Avar%20message%3D%22SORRY : %20 %21%22%3B%0D%0A%0D%0Afunction%20clickIE%28%29%20%2 0%7Bif%20%28document.all%29%20%7Balert%28message%2 9%3Breturn%20false%3B%7D%7D%0D%0Afunction%20clickN S%28e%29%20%7Bif%20%0D%0A%28document.layers%7C%7C% 28document.getElementById%26%26%21document.all%29% 29%20%7B%0D%0Aif%20%28e.which%3D%3D2%7C%7Ce.which% 3D%3D3%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false %3B%7D%7D%7D%0D%0Aif%20%28document.layers%29%20%0D %0A%7Bdocument.captureEvents%28Event.MOUSEDOWN%29% 3Bdocument.onmousedown%3DclickNS%3B%7D%0D%0Aelse%7 Bdocument.onmouseup%3DclickNS%3Bdocument.oncontext menu%3DclickIE%3B%7D%0D%0A%0D%0Adocument.oncontext menu%3Dnew%20Function%28%22return%20false%22%29%0D %0A%0D%0A//%20--%3E%3C/script%3E';d=unescape(m);document.write(d);</script></body>
<p align="center"><a href="http://explorer.blogsky.com">
<font face="Tahoma" size="2">explorer blog</font></a></p>
</html>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
اين اسکريپت هم يه حالت خاصی به ماوس شما 
<SCRIPT language="Javascript1.2">
<!--


var isNS = (navigator.appName == "Netscape");
layerRef = (isNS) ? "document" : "document.all";
styleRef = (isNS) ? "" : ".style";

var queue = new Array();

var NUM_OF_TRAIL_PARTS = 5

for (x=1; x < 6; x++) {
eval("trailSpriteFrame" + x + " = new Image(28,36);");
eval("trailSpriteFrame" + x + ".src = 'trailgif" + x + ".gif';");
}


function trailSpriteObj(anID) {
this.trailSpriteID = "trailSprite" + anID;
this.imgRef = "trailSprite" + anID + "img";
this.currentFrame = 1;
this.animateTrailSprite = animateTrailSprite;
}

function animateTrailSprite() {
if (this.currentFrame <6 ) {
if (isNS) {
eval("document." + this.trailSpriteID +".document['"+ this.imgRef + "'].src = trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");
} else {
eval("document['" + this.imgRef + "'].src = trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");
}
this.currentFrame ++;
} else {
eval(layerRef + '.' + this.trailSpriteID + styleRef + '.visibility = "hidden"');
} 
}function processAnim() {
for(x=0; x < NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)
queue[x].animateTrailSprite();
}

function processMouse(e) {
currentObj = shuffleQueue();
if (isNS) {
eval("document." + currentObj + ".left = e.pageX - 10 ;");
eval("document." + currentObj + ".top = e.pageY + 10;");
} else {
eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelLeft = event.clientX + document.body.scrollLeft - 10 ;");
eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelTop = event.clientY + document.body.scrollTop + 10;");
}
}

function shuffleQueue() {
lastItemPos = queue.length - 1;
lastItem = queue[lastItemPos];
for (i = lastItemPos; i>0; i--) 
queue[i] = queue[i-1];
queue[0] = lastItem;

queue[0].currentFrame = 1;
eval(layerRef + '.' + queue[0].trailSpriteID + styleRef + '.visibility = "visible"'); 

return queue[0].trailSpriteID;
}

function init() {

for(x=0; x<NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)
queue[x] = new trailSpriteObj(x+1) ;

if (isNS) { document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); }
document.onmousemove = processMouse;

setInterval("processAnim();",25);
} 
if (document.all||document.layers)
window.onload = init;

//-->
</SCRIPT>
<DIV id="trailSprite1" style="position: absolute; height:28px; width:36px;z-index: 100">
[img]blanktrail.gif[/img]
</DIV>
<DIV id="trailSprite2" style="position: absolute; height:28px; width:26px;z-index: 10">
[img]blanktrail.gif[/img]
</DIV>
<DIV id="trailSprite3" style="position: absolute; height:28px; width:36px;z-index: 10">
[img]blanktrail.gif[/img]
</DIV>
<DIV id="trailSprite4" style="position: absolute; height:28px; width:36px;z-index: 10">
[img]blanktrail.gif[/img]
</DIV>
<DIV id="trailSprite5" style="position: absolute; height:28px; width:36px;z-index: 10">
[img]blanktrail.gif[/img]
</DIV>
<script language="JavaScript1.2">
if (document.all&&window.print)
document.body.style.cssText="overflow-x:hidden;overflow-y:scroll"
</script>