نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: آنژین صدری

 1. #1
  کاربرسایت M.MEDICAL آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۶-۱۷
  نوشته ها
  1,351
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  آنژین صدری

  آنژین صدری

  نوعى تصلب شرائين است که در آن تودههائى محتوى کلسترول و چربى در لايهٔ داخلى و ميانى شريانهاى متوسط و بزرگ تشکيل مىشود -م .
  در تصلب شرائين بخشى از عضلات ديوارهٔ شريان توسط بافت فيبروز٭ جايگزين و باعث کاهش خاصيت ارتجاعى عروق مىشود. اين روند بسيارى از شريانهاى بدن را مبتلا مىکند و باعث بروز بيمارى در بسيارى از اعضاء مثل قلب (حملهٔ قلبي)، مغز (سکته)، کليهها (نارسائى کليه) و غيره مىشود. تصلب شرائين ممکن است بخشى از روند طبيعى افزايش سن باشد زيرا اين پديده در همهٔ افراد بروز مىکند و در سالهاى اوليه آغاز مىشود. خوشبختانه در اکثر افراد پيشرفت آن بسيار کند است.
  ٭ نوعى بافت همبند متشکل از شبکههائى از رشتههاى بافتى که خاصيت ارتجاعى کمى دارد - م.
  آترواسکلروز شايعترين شکل بروز تصلب شرائين است و عمدتاً شريانهاى متوسط و بزرگ را مبتلا مىکند. در اين عارضه لايههاى داخلى شريانهاى ضخيم و نامنظم مىشود و تودههائى از رسوب چربى و کلسترول در آن پديد مىآيد که آتروم (Atheroma)، خوانده مىشوند. اين آترومها بهطرف مرکز مجراء برجسته مىشوند و جريان خون را مسدود مىکنند. آترومها ممکن است دچار فرسايش شوند و تشکيل لختههاى خونى (ترومبوز) را تحريک و مجراى عروق را تنگتر کنند. اگر لختهٔ خونى کنده شود تبديل به آمبولى يا تروآمبولى مىگردد که از طريق جريان خون حمل مىشود تا نهايتاً در يک شريان کوچکتر جاى گيرد و خون عضوى را که توسط اين شريان مشروب مىگردد قطع کند. اگر اين شريان مثلاً در مغز باشد سکته مغزى و اگر در قلب باشد حمله قلبى بروز مىکند.


  آنژين به معنى درد است و آنژين صدرى به معنى درد قفسهٔ سينه است که در اثر کاهش شديد اکسيژنرسانى به عضلهٔ قلب ايجاد مىشود. اين عارضه معمولاً در نتيجهٔ فعاليت زياد يا ساير عواملى که قلب را تحت فشار قرار مىدهد (فشار خون بالا يا ضربان تند قلب)، ايجاد مىشود. آنژين اغلب در اثر آترواسکلروز شريانهاى کرونرى که باعث کاهش جريان خون عضله قلب (ايسکمي٭) بدون آسيب واقعى (انفارکتوس٭) اين عضلات مىشود، پديد مىآيد.
  ٭ کاهش جريان خون و اکسيژنرسانى به يک عضو را ايسکمى و آسيب غيرقابل برگشت آن را انفارکتوس گويند -م .
  درد آنژين بسيار متنوع است. اين درد بهطور معمول زير استخوان جناغ سينه حس مىشود و اغلب به پشت يا شانه چپ انتشار مىيابد. محل اين درد بهندرت مستقيماً روى قلب قرار دارد. اين عارضه ممکن است با سوءهاضمه اشتباه شود. اين درد معمولاً با ورزش برانگيخته مىشود و فقط چند دقيقه طول مىکشد و با استراحت فروکش مىکند. اين درد با فعاليت بدنى بعد از غذا هنگامى که بيشتر حجم خون کل بدن متوجه دستگاه گوارش شده است، بدتر مىشود. اين عارضه اغلب در هواى سرد بدتر است بهطورى که فعاليت ورزشىاى که در تابستان بدن درد است ممکن است در زمستان باعث آنژين شود. اين درد ممکن است شبها ايجاد شود که به آن آنژين شبانه گويند. هرگونه تغيير در ماهيت يا نوع درد آنژيني، آنژينى ناپايدار خوانده مىشود. اين نشانهٔ خطرناکى است و قلب شما در اين شرايط نيازمند مراقبتهاى فورى پزشکى است.
  پيشگيرى از آنژين صدرى
  اقدامات چندى وجود دارد که مىتوانيد براى جلوگيرى يا کاهش شدت حملات آنژينى انجام دهيد:
  - از پرخورى خوددارى کنيد: غذاى زياد فشار اضافى روى قلب وارد مىکند. بعد از غذا خوردن استراحت کنيد. کاهش وزن نيز بار قلب را کاهش مىدهد و امکان ورزش بيشترى را قبل از شروع آنژين فراهم مىکند.
  - چربى و کلسترول رژيم غذائى را کاهش دهيد. برخى شواهد نشان مىدهد که کاهش کلسترول خون ممکن است تنگى شريانهاى کرونرى ناشى از آترواسکلروز (نوعى تصلب شرائين) را کاهش دهد.
  - از افراد، مباحثات و ساير شرايطى که شما را عصبانى مىکند بپرهيزيد. فشار عصبى کارکرد قلب شما را مشکلتر مىکند.
  - سيگار را ترک کنيد. نيکوتين عروق خونى را منقبض مىکند و اين درست برخلاف شرايطى است که در آنژين مطلوب است.
  - از مصرف الکل بپرهيزيد.
  - ورزش: از پزشک بخواهيد که يک برنامهٔ تمرينات ورزشى براى شما طرحريزى کند تا بهتدريج تحمل شما نسبت به ورزش افزايش يابد. پيادهروى بهويژه مفيد است. از هواى خيلى گرم يا خيلى سرد بپرهيزيد. اگر دچار تنگى نفس يا درد شُديد بنشينيد و استراحت کنيد و فوراً يک قرص نيتروگليسيرين در صورتى که براى شما تجويز شده است مصرف کنيد. تا هنگامى که احساس آرامش نکردهايد به فعاليت خود ادامه ندهيد.
  - در صورت خستگى يا خوردن غذاى سنگين از فعاليت جنسى بپرهيزيد. اگر هنگام فعاليت جنسى دچار درد قفسهٔ سينه شديد فوراً آن را متوقف کنيد. در مورد بهترين نحوهٔ تجديدنظر در فعاليت جنسى خود با پزشک مشورت کنيد.
  - از فعاليتهائى مثل بلند کردن اجسام سنگين، تميز کردن يا باغبانى طاقتفرسا که بهسرعت خستهتان مىکند و باعث تنگى نفس شما مىشود، بپرهيزيد. اگر به هر علتى خسته شديد کار را متوقف و استراحت کنيد.
  - با خود و ديگران شوخ طبع باشيد. خندهروئى براى قلب و روح مفيد است.
  تشخيص و پيشآگهى
  درد قفسهٔ سينه بهجز آنژين علل بسيارى مثل اختلالات دستگاه گوارش و ريه، دارد و پزشک آزمايشهاى مناسبى براى کنار گذاشتن علل غير قلبى انجام خواهد داد. اين آزمايشها شامل گرفتن نوار قلبى هنگام استراحت و ورزش است تا تغييراتى را که هنگام نرسيدن اکسيژن کافى به قلب ايجاد مىشود، شناسائى کند. تصويربردارى با کمک امواج ماوراء صوت (اولتراسوند) يا ايزوتوپهاى راديواکتيو در موارد مشکوک ممکن است انجام شود تا کارآئى عملکرد قلب را ارزيابى کند. در ساير موارد شما ممکن است براى تعبيهٔ کاتتر٭ (Catheter)، و پرتونگارى از عروق کرونرى (تزريق ماده حاجب در شريانهاى قلب و انجام پرتونگارى با اشعهٔ X) به يک متخصص بيمارىهاى قلب ارجاع داده شويد تا وسعت تنگى شريانهاى کرونرى در اثر آترواسکلروز تعيين شود.
  ٭ يک وسيله لولهاى قابل انعطاف که در مجارى يا حفرات بدن کار گذاشته مىشود -م .
  عوامل خطر عمده که تعيينکنندهٔ بروز حملهٔ قلبى (انفارکتوس قلبي) هستند عبارتند از:
  سن، وسعت بيمارى کرونرى (که توسط تعبيهٔ کاتتر معين مىشود)، شدت علائم، و واکنش قلب نسبت به ورزش. تقريباً ۵/۱ درصد بيماران مبتلا به آنژين در هر سال مىميرند. در صورت فشار خون بالا و نوار قلبى غيرعادى ميزان مرگ و مير سالانه ۱۰ درصد است.
  درمان
  سه داروى اصلى در درمان آنژين بهکار مىرود.
  ۱. نيتراتها:نيتروگليسيرين که بهصورت قرصهاى زيرزبانى مصرف مىشود بهويژه در برطرف کردن حمله حاد آنژين و جلوگيرى از درد هنگام ورزش مؤثر است. معمولاً تسکين چشمگيرى ظرف يک يا دو دقيقه ايجاد مىشود. نيتروگليسيرين عضلات شريانها را شل مىکند و باعث انبساط شريانها مىگردد. اين عمل باعث کاهش فشار خون مىشود و فشار روى قلب را کاهش مىدهد. اگر نيتروگليسيرين براى شما تجويز شد بايد هميشه قرصهاى آن را همراه داشته باشيد. نيتروگليسيرين براى شما تجويز شد بايد هميشه قرصهاى آن را همراه داشته باشيد. نيتروگليسيرين بهصورت اسپري، پماد، يا قطعههاى قابل چسباندن به پوست که امکان جذب تدريجى و مداوم از طريق پوست را فراهم مىکند، در دسترس است. نيتروگليسيرين نسبتاً زود خراب مىشود و قدرت خود را از دست مىدهد. قرصهاى آن را بهطور مکرر و به مقادير کم خريدارى کنيد. در شيشهٔ دارو را محکم ببنديد. هيچ يک از داروهاى قلبى را پيش از دستور پزشک تهيه نکنيد.
  آميل نيرتيت يک گشادکنندهٔ عروقى قوى است که تنها بايد براى آنژين شديد مصرف شود. اين دارو بهصورت آمپولهاى قابل شکستن ارائه شده است که بايد با دقت استنشاق شود. استنشاق اين دارو عملاً معادل تزريق وريدى آن است. تنها دو يا سه بار استنشاق براى تسکين درد کافى است.
  ۲. داروهاى مهارکننده گيرندههاى بتا مثل پروپرانولول و آتنولول تحريک عصبى قلب را مهار مىکند و فشار خون و تعداد و قدرت ضربان قلب را کاهش مىدهد و به اين ترتيب مصرف اکسيژن را پائين مىآورد.
  ۳. داروهاى مهارکننده کلسيم (مثل وراپاميل، نيفيديپين، ديليازم) ممکن است در نوع خاصى از آنژين که در اثر انقباض عضلات شريانهاى کرونرى ايجاد مىشود، مؤثر باشند. اين داروها از طريق شل کردن عضلهٔ شريانها عمل مىکنند و جريان خون عضلهٔ قلب را افزايش مىدهند.
  عمل جراحى ايجاد راه فرعى در شريان کرونرى (coronary bypass) و عمل ترميم عروق نيز در درمان آنژين شديد درست مانند موارد حمله قلبى مورد استفاده قرار مىگيرد (به مبحث حمله قلبى مراجعه کنيد).
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]* اللهم عجل ولیک الفرج*
  از دوست به غیر از دوستي، حاجتی نمی خواهم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 2. #2
  کاربرسایت M.MEDICAL آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۶-۱۷
  نوشته ها
  1,351
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : آنژین صدری


  ترجمه : یاور وحدتی کارشناس پرستاری

  آنژين صدري چيست ؟
  قلب شما به طور مداوم كار مي كند تا خون را به تمام بدن پمپ كند.خون اكسيژن وديگر مواد را كه بدن براي فعاليت نياز دارد را حمل مي كند.قلب شما همچنين نياز به تامين خون اكسيژن دار براي فعاليت خودش دارد.رگهاي خوني كه خون را به عضله قلب مي رسانند به شريانهاي كرونري معروف هستند.گاهي وقتها يك يا تعدادي از شريانهاي كرونري تنگ ويا انسداد پيدا مي كنند.اين مي تواند باعث احساس درد و ناراحتي در سينه در اوقات معيني گردد.اين درد سينه كه متناوباًً احساس مي شود آنژين صدري گفته مي شود.آنژين وقتي كه عضله قلب قادر به دريافت اكسيژن كافي براي فعاليتش نباشد،شروع مي شود.اگر قلب به مدت طولاني با كمبود اكسيژن مواجه باشد،قسمتي از عضله قلب از بين مي رود كه در اين صورت سكته قلبي ( انفاركتوس ميو كارد) اتفاق مي افتد. آنژين صدري مي تواند علامت هشدار دهنده اي براي اين باشد كه شما در معرض خطر سكته قلبي هستيد.

  چه عواملي باعث آنژين مي شود؟ 1
  )تنگي شريان: علت خيلي شايع آنژين تشكيل رسوب چربي در داخل يك يا چند شريا ن كرونري است.بيماري كه باعث تشكيل رسوب چربي وتنگي شريانها در سرتاسر بدن مي شود تصلب الشرائين(آترواسكلروز) ناميده مي شود.رسوب چربي به تنهايي مي تواند باعث آنژين شود. همچنين يك لخته خوني مي تواند بر روي رسوبهاي صاف چربي اضافه شده و باعث انسداد شريانها گردد.به تصلب الشرائين همچنين سفت شدن رگها نيز گفته مي شود. 2)اسپاسم: برخي اوقات انقباض ناگهاني شريان كرونري ميتواند باعث بروز آنژين شود.علاوه براين اغلب افراد مبتلا به اسپاسم شريان كرونري،رسوبهاي چربي داشته وگاهي اوقات نيزرسوب چربي درشريان مربوطه ندارند.بطوردقيق علت اسپاسم عروق كرونري شناخته نشده است. 3)ساير علل:بيماريهاي ديگري مي توانند باعث ايجاد آنژين يا بدترشدن آن شوند.براي مثال بيمايهاي دريچه قلب،بزرگي قلب،يا فشارخون خيلي بالا ممكن است علائم آنژين را ايجاد كند.بيماريهاي التهابي،عفونت،كم خوني ولخته مي توانند باعث آنژين صدري شوند.

  چرا بعضي افراد مشكل قلبي دارند وبرخي ديگر ندارند؟ عوامل معيني مي توانند آنژين،تصلب الشرائين ومشكلات قلبي را ايجاد كنند.عوامل زير خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي را افزايش مي دهد: 1)تاريخچه بيماري قلبي در فاميل 2)تصلب الشرائين در ديگر نواحي بدن مانند كاهش جريان خون در پاها،يا بيماري شريان گردني (كاروتيد) 3)وزن بالا 4)زماني كه تغييرات جسمي داشته باشد(مانند يائسگي) 5)مصرف كوكائين 6) ديابت 7)فشار خون بالا 8)چربي خون بالا 9)ورزش نكردن 10) سن بالاي 55سال 11)زنان سيگاري كه قرص ضدحاملگي مصرف ميكنند. 12)سابقه كشيدن سيگار ويا در معرض افراد سيگاري بودن.

  علائم آنژين صدري چيست؟
  آنژين معمولاً احساس يك فشار،سنگيني و درد در وسط سينه است.دردآنژيني ممكن است در گردن،چانه،شانه ها،و پشت نيز احساس شود ويابه صورت درد وكرختي در بازو ويا سوزش سينه بروز پيدا كند.بيمار ممكن است تعريق،كوتاهي تنفس يا احساس ترس ويا اضطراب قبل يا در حين يك حمله آنژيني داشته باشد.علائم آنژين در افراد مختلف مي تواند متفاوت باشد.آنژين صدري انواع مختلفي دارد كه از ذكر جزئيات آن در اين مبحث خودداري ميشود(مترجم).

  آنژين چگونه تشخيص داده مي شود؟ گاهي اوقات اظهار نظر درمورد فرق بين آنژين وسكته قلبي مشكل است.تاريخچه پزشكي وعلائم بايستي بررسي شود. نوارقلب ممكن است براي تشخيص صدمات نواحي مختلف قلب مفيد باشد.امكان دارد براي بررسي كاركرد قلب به تست ورزش نياز باشد.براي بررسي بيشتر مي توان از عكس سينه واكوكارديوگرافي بهره گرفت.يك تست پيشرفته تري كه براي تشخيص آنژين وجود دارد آنژيوگرافي است كه از ماده حاجب واشعه ايكس براي بررسي وضعيت شريانهاي قلب استفاده مي شود.آنژيوگرافي مي تواند در تصميم گيري در مورد روش درمان، كمك كننده باشد.برخي اوقات درحين آنژيوگرافي ممكن است انسداد نيز درمان شود.

  آنژين چگونه درمان مي شود؟
  پزشك شما براي كاهش شدت ودفعات درد سينه اقدامات لازم را انجام مي دهد و بعضي از درمانها صدمات بعدي به قلب شما را كاهش مي دهد.برنامه درمان مي تواند شامل موارد زير باشد. 1)كنترل عامل خطر: فشار خون وكلسترول بالا، ديابت، اضافه وزن خطر بيماري قلبي شما را افزايش مي دهد كه بايد كنترل شوند. از كشيدن سيگار به علت صدمه آن به قلب بايستي خودداري نمود . 2)درمان دارويي: ممكن است براي كمك به جريان بهتر خون به قلب نياز به تجويز دارو باشد .بعضي از داروها از بروز اسپاسم در شريا نهاي كرونري قلب جلوگيري مي كند .دارودرماني از شدت، دفعات ومدت زمان درد آنژيني مي كاهد پزشك معالج شما ممكن است از آسپرين براي جلوگيري از تشكيل لخته ودارويي به نام نيتروگليسرين براي كمك به بيمار در حين حملات آنژيني استفاده كند. 3)آنژيوپلاستي وگذاشتن استنت(لوله نازك فنري): در اين روش از طريق كشاله ران يك سيم بالون دار وارد شريان راني نموده واز اين طريق به شريان انسداد يافته قلب فرستاده مي شود . ودر داخل شريان انسداد يافته بالون باد مي شود تا رسوب چربي موجود در ديواره قلب را به عقب براند .اين عمل فضاي بيشتري براي جريان خون به دست مي دهد. به عمل فوق آنژيوپلاستي (ترميم عروق قلب ) مي گويند. گاهي اوقات يك استنت(لوله فنري نازك)در حين عمل آنژيو پلاستي در داخل رگ جا گذاري مي شود كه جنس آن از فلز بوده وشريان را باز نگه مي دارد. عمل باي پس قلب: يك عمل جراحي براي تسكين درد ويا دور نگه داشتن شما از سكته قلبي انجام مي شود. اين عمل يك عمل انحرافي براي خون رساني به بافت (كم خون )قلب است.كه اصطلاحاً CABG نيز گفته مي شود وبه عمل جراحي قلب باز معروف است. خطرات ابتلا به آنژين چيست؟ اگر آنژين درمان نشود بدتر شده ومنجر به سكته قلبي وحتي مرگ مي شود. درمان آنژين ممكن است درد راكاهش دهد وبيمار به زندگي عادي خود برگردد. اگر بيمار داروي نيترو گليسرين دريافت مي كند بايستي از مصرف داروهايي نظير وياگرا(سيلدنافيل) Viagra خودداري كند.مصرف وياگرا همزمان با داروهاي نوع نيترات مي تواند موجب مرگ بيمار شود.(وياگرا دارويي است كه براي درمان ناتواني جنسي در مردان مورد استفاده قرار مي گيرد) آنژين يك بيماري تغيير دهنده زندگي شماست: قبول اينكه شما بيماري قلبي داريد مشكل است .بيمارو نزديكان وي ممكن است ناراحت،غمگين وحتي ترس داشته باشند. خانواده بيمار مي توانند با حمايت خود كمك زيادي به بهبودي بيمار قلبي نمايند.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]* اللهم عجل ولیک الفرج*
  از دوست به غیر از دوستي، حاجتی نمی خواهم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •