تصویرهای زیر مربوط به لوله های مختلفی است که با گازهای متفاوت پر شده اند که در اینجا به ترتیب از گازهای نئون، جیوه ، هیدروژن، آرگون ، ید ، نیتروژن ، هلیوم پر شده اند.
لوله ها را به منبع تغذیه متصل می کنیم و ولتاژ می دهیم. هریک از لامپها متناسب با گازی که درون خود دارند، به رنگهای متفاوتی در می آیند در حالی که اکثر این گازها در حالت عادی بی رنگ هستند (مانند گاز آرگون).از این خاصیت در موارد مختلفی استفاده می کنند، مثلاً تابلوهای نئون که در سطح شهر کاربرد زیادی دارد و...
حال دستگاه طیف سنج (اسپکترومتر) را روبه روی هریک از این لوله ها قرار می دهیم با کمی جابه جا کردن دستگاه می توانیم طیف عنصر هریک از گازها را مشاهده کنیم و با استفاده از زاویه ای مربوط به هر رنگ و یک فرمول ساده ، به طول موج رنگ مورد نظر می رسیم. جالب است بدانید که طیف هر عنصر منحصر به خودش است و برای شناسایی نوع گاز ارزشی مانند اثر انگشت انسان داراست.

در زیر رنگ ناشی از هر گاز و طیف مربوط به گاز با طول موج مربوط به هر رنگ را می بینیم :

نئون

[align=center][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/align]


سبز ------> 540.1 نانومتر

زرد ------> 585.2 و 588.2 نانومتر

نارنجی ----> 603 ، 607.4 و 616.4 نانومتر

قرمز-نارنجی ----> 621.7 و 626.6 نانومتر

قرمز ---------> 633 ، 638 ، 640 ، 650 ، 659 ، 662 ، 673 نانومتر

نمونه ای از یک تابلوی نئونی : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]جیوه

[align=center][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/align]


آبی -----> 435.835 نانومتر

بنفش ------> 420.235 نانومتر

سبز ------> 546.074 نانومتر

نارنجی-زرد ----> 579.065 نانومترهیدروژن

[align=center][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/align]


بنفش ----> 383.54 نانومتر

فیروزه ای ----> 486.133 نانومتر

نارنجی ------> 656.27 نانومتر

قرمز -----> 656.28 نانومترآرگون

[align=center][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/align]

ید

[align=center][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/align]


نیتروژن


[align=center][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/align]هلیوم

[align=center][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/align]

بنفش ----> 438.79 نانومتر

آبی -----> 443.77 نانومتر

سبز -----> 471.31 نانومتر

زرد -----> 492.193

نارنجی ----> 587.56 نانومتر

قرمز ------> 667.81 نانومترمنبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]