1- طلا(GOLD): طلا بعلت آنكه فلزي بسيار نرم و چكش خـور مي باشد بـايد بـا فــلزات ديگـري آميـختـــه گـردد تــااستحكام لازم را بيابد. به غير از طلاي 24 عيار مـابقي آلياژطلا ناميده مي گـردند. مس، نقره، نيكل و پالاديوم بــراي استحكام بيشتر و فلز روي به ايـن خـاطر بـه طـلا افــزوده ميگردد تا اكسيژن هوا را جذب كــرده و از اكـسيـد شــدن مـس و نـقـره جـلوگيــري كنـــد. عـيار طلا يا همان قـيـراط(KARAT ) درجـه خـلوص طـــلا را مشـخـص مي كند. هـرقيـراط 1/24 درصـد كل طلا در آلياژ طلا را تعيين مي كـنـدمختصر آن (K) و يا (KT) مي باشد. البته آن را با CARATكه وزن الماس و ديگر سنگهاي قيمتي را مشخص ميكنداشتباه نگيريد. يكCARAT معادل 200 ميلي گرم ميباشد.


نشان عيار آمركايي نشان عيار اروپايي درصد خلوص طلا

-------------------------------------------------------------------------------------------

24 1000 %100

22 917 %91.7

20 833 %83.3

19 792 %79.2

18 750 %75

15 625 %62.5

14 588 %58.8

12 500 %50

10 416 %41.6

طلا (درصد طلا بيشتر از مابقي) + مس + نقره = طلاي زرد

طلا + نقره (درصد بيشتر از مابقي) + مس + روي = طلاي سبز

طلا + مس (درصد بيشتر) = طلاي قرمز (صورتي)

طلا + نيكل + پالاديوم + نقره + روي = طلاي سفيدطلاي سفيد طبيعي خاكستري روشن مي بـاشد بـه هـمـين خاطر براي سفيد تر جلوه دادن آن از روكش روديوم (RHODIUM) براي پوشش استفاده مي كنند. و از آنـجـايـي كه روديــوم پــس مدتي ساييده مي شود بايد مجددا طلاي سفيد را روكش كرد. ايـن مدت 12 الي 18 ماه است.2- نقره(SILVER): همانند طلا بسيار نرم بوده و به سرعت آسيب ميبيند از اين رو آن را معمولا با فلز مس تركيب مي كنند تا استحكام لازم را پيدا كند. درجـه خلوص نقره را به واحدهايي از 1000 قسمت مي سنجند. نقره پس از مـدتي بـخـاطـر اكسـيـدهاي گوگرد موجود در هوا و يا عرق بدن دچار تيرگي مي شود كـه بـايد آن را مجددا پرداخت نـــمـود. نقره استرلينگ (STERLING SIVER) بخاطر كيفيت ممتاز و زيبـايـش مـعـروف مي باشد. درجه خلوص نقره در آن 92.5% است.3- پلاتين (PLATINIUM): فلزي سنگين و بسيار مقاوم مي بـاشد. ايـن فـلز مـعمولا با پـالاديـوم، روديـوم، ايـريـديوم، مس، روتيوم و تيتانيوم آميخته مي گردد. درجه خلوص آن مانند نقره بر پايه 1000 قسمتي ميباشد:%95 پلاتين خالص = Plat 950

%90 پلاتين خالص = Plat 900

%85 پلاتين خالص = Plat 850مقايسه پلاتين و طلاي سفيد

1- پلاتين سنگين تر از طلاي سفيد ميباشد.

2- پلاتين بطور طبيعي سفيد بوده و درخشندگي و لومينانس بيشتري از طـلاي سفيد دارد.

3- از طلا كمياب تر بوده از اين رو گرانبها تر از طلا ميباشد

4- پلاتين مقاومت بيشتري نسبت به كدر شدگي دارا ميباشد.

4- تيتانيوم (TITANIUM): رنگ آن سفيد خاكستري مي باشد. سخت ترين فلز بوده و استحكام آن 3 برابر فولاد است. اما در عين حال بسيار سبك است.به هيچ عنوان ايجاد حساسيت در پوست نميكند. ضد خش نيز ميباشد. با حرارت دادن آن و ايجاد اكسيد در تيتانيوم ميتوان آن را به رنگهاي دلخواه در آورد.اما اين رنگ كم عمق بوده و با خراشيدن از بين ميرود. بنابراين بايد از تيتانيوم رنگي بسيار مراقبت كرد.مقايسه تيتانيوم و طلاي سفيد

1- تيتانيوم ايجاد حساسيت نكرده اما برخي از آلياژهاي طلا حساسيت زا مي باشند.

2- اندازه قطر طلاي سفيد را ميتوان تغيير داد اما از آنجايي كه تيتانيوم را نميتوان لحيم كاري كرد ايجاد تغيير در اندازه آن نيز ميسر نميباشد.

3- تيتانيوم را مي توان به رنگهاي گوناگون در آورد اما طلاي سفيد را نه.

4- تيتانيوم ارزان قيمت تر از طلاي سفيد مي باشد.مرواريد، الماس، نكاتي براي نگهداري از جواهر آلات...5- مرواريد(PEARL): مـرواريد را بــا قــرار دادن دانـه بـسيـار ريــزي درون صـدفها كشت مـي دهـنـد. هر اندازه مرواريد درشت تر و گردي آن خوش فرم تر باشد، گـران قيـمـت تـر ميباشد. انواع مختلف آن به قرار زير است:مرواريد AKOYA: مرواريد آكويا در سواحل چين و ژاپن توليد ميگردد.

مرواريد SOUTH SEA: مرواريد درياي جنوب در استراليا،اندونزي و فيليپين توليد ميگردد.

مرواريد TAHITIAN: مرواريد تاهيتي در جزيره تاهيتي توليد مي گردد.6- الـمـاس (DIAMOND): گرانقـيمت ترين جواهر مي باشد. عيـار آن بـر اســاس وزن است. هر قيراط به 100 قسمت تقسيم ميگردد بنابراين الماس با درجه 75 ، 0.75قيراط ميباشد. هر چه الماس بزرگتر باشد گرانقيمت تر است. كيفيت الماس به 3 ويژگي ديگر بستگي دارد:1- نوع تراش (CUT): نـوع تــراش الماس را مشخص ميكند بعبارتي ديگر درخشندگي آن را؛ مثلا برليان نوعي از تراش الماس ميباشد.

2- وضوح (CLARITY): عيوب الماس مانند لـكه ها و يـا شكـافـهـاي ريــز را مـشــخص ميكند. هر چه الماس وضوح بيشتري داشته باشد ارزشمند تر است.

3-رنگ (COLOR): رنگ الماس از سفيد شروع شده و تا سـايـه هايي از زرد و قهوه اي موجود ميباشد.انواع ساختگي الماس نيز وجود دارند كه مـعـروفتريـن آن CUBIC ZIRCONIA مي بــاشد. اينگونه ميتوانيد آن را از الماس اصل تشخيص دهيد:1- زيركونيا %75 سنگين وزن تر از الماس ميباشد.

2- آن را جلوي دهانتان گرفته و بر آن بدميد (مانند دميدن روي شيشه پنجره) اگر بـخــار مه مانند، فورا" ناپديد گردد الماس اصل بوده اما هرگاه اندكي طول بكشد تا از بـيـن برود الماس بدلي ميباشد.نكاتي براي مراقبت از جواهر آلات1- هنگام حمام گرفتن و يا شتستشوي دست هـا، جـواهر آلات خـود را در بياوريد چون صابون سبب ايجاد لايه نازك روي جواهر آلات ميگردد.

2- با جواهر آلات آشپزي نكـنيـد زيـرا گـرماي شـديد و روغــن موجب صدمه زدن به نگين جواهرآلات ميگردد.

3- همواره پس از آرايش و يا عطر زدن جواهر آلات خود را به تن كنيد.

4- فلزات قيمتي را تنها با يك پارچه ويژه پرداخت و يا پارچه نمدي پاك كنـيـد زيـرا حوله و يـا پارچه به خاطر آن كـه گـرد و غبـار را در خــود دارنـد باعث خراش برداشتن جواهر آلات ميگردند.

5- جواهر آلات را از ضربه، مواد شيميايي، نور خورشيد و گرماي شديد محافظت كنيد.

6- در استخر و يا شستشوي ظروف و يا لباسها جواهر آلات خود را در بياوريـد زيـرا كـلـر سبب تغيير رنگ و يا شل شدن نگين ها ميگردد.

7- جواهر آلات را بمنظور جلوگيري از خراشيده شدن بطور مجزا نگهداري كنيد.

8- نگهداري نقره در يك كيسه در بسته كدر شدن آن را بتعويق مي انــدازد. اما هيچگاه مرواريد را درون كيسه پلاستيكي قرار ندهيد.

9- بهترين روش تميز كردن جواهر آلات استفاده از آب و صابون اندك بهمراه يـك مـسـواك نرم ميباشد

منبع استاد دات کام