دیابت عامل خطرساز عمده برای بیمار قلبی است, زیرا بالا بودن قند خون می تواند به دستگاه قلبی-عروقی به خصوص رگ های خونی صدمه بزند.
برای کمک به کاستن از این خطر بیماری قلبی ناشی از دیابت این توصیهها را رعایت کنید:
▪ قند خون خود را به طور مرتب اندازه بگیرید و به طور منظم، دست کم یک بار در روز، ورزش کنید.
▪ سهم رژیم غذایی سالمی را انتخاب کنید و از غذاهای پر از چربی و قند پرهیز کنید.
▪ به دکترتان درباره اینکه آیا برای کنترل دیابت، فشار خون و یا کلسترولتان نیاز به دارو دارید، صحبت کنید.
▪ اضافهوزنتان را کاهش دهید و وزن سالم را حفظ کنید.
▪ سیگار را ترک کنید.

یادداشت: همشهری آنلاین