ایمپلنت هم اكنون یكی از بیعارضهترین روشهای درمانی برای جایگزینی دندانهای از بین رفته تلقی میشود كه از حدود ۱۷ سال پیش تاكنون در كشور ما كاربرد دارد.
یكی از مهمترین مشكلات دندانپزشكی، از دست رفتن دندانها و ساختار نگهدارنده آنها (استخوان و لثه) میباشد. از دست دادن دندانها تاثیرات غیرقابل انكاری بر وضعیت ظاهر و چهره اشخاص و از همه مهمتر بر روحیه و اعتماد به نفس آنها خواهد گذاشت، اما با ورود ایمپلنتهای دندانی به عالم دندانپزشكی، دیگر كسی به دلیل از دست دادن دندانهای خود دچار تغییر در شیوه تكلم، غذا خوردن و خندیدن نمیشود.
دكتر امین یمنی، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در این زمینه اظهار داشت: ایمپلنتهای دندانی نوعی از درمانهای دندانپزشكی محسوب میشوند كه طی آن دندان یا دندانهای از دست رفته بیمار به گونهای جایگزین میشوند كه از نظر ظاهری و كارایی همانند دندانهای طبیعی خواهد بود. ایمپلنتهای دندانی این فرصت را برای همه فراهم كردهاند كه یك یا تمامی دندانهای از دست رفته را به بهترین شكل ممكن جایگزین كنند.
وی خاطرنشان كرد: ایمپلنتهای دندانی بدون اغراق، آینده دندانپزشكی محسوب میشوند و امروزه بیشتر از همیشه بصورت وسیع توسط دندانپزشكان در تمام دنیا مورد استفاده قرار میگیرند. میزان موفقیت درمان توسط ایمپلنتهای دندانی با سرعت غیر قابل تصوری طی چند سال گذشته رشد جهشی پیدا كرده كه آن را به درمانی تقریبا مادام العمر مبدل كرده و بیماران بسیاری، راحتی، آرامش و اعتماد به نفس خود را متعاقب از دست دادن دندانها توسط این نوع درمانها باز یافتهاند.
دكتر یمنی با بیان این كه سیگار كشیدن، موفقیت این روش جایگزینی دندان از دست رفته را تا حد زیادی كاهش میدهد، افزود: عدم رعایت بهداشت، تاثیرات زیادی در رابطه با كاهش موفقیت این روش درمانی بر جای میگذارد كه مسواك زدن، كشیدن نخ دندان، استفاده از دهان شویه و هر آنچه به بهداشت دهان كمك كند در ماندگاری ایمپلنت موثر است.
به گفته وی، یكی دیگر از نكات قابل توجه در افرادی كه از ایمپلنت استفاده میكنند انجام معاینات مكرر توسط پزشكی است كه ایمپلنت را بیمار گذاشته است.
این جراح و متخصص بیماریهای فك و صورت با بیان این كه در سراسر جهان ایمپلنت به عنوان نخستین گزینه كاشت دندان به شمار میآید، تصریح كرد: علاوه بر هزینه بالا، ترس یكی از عوامل بازدارنده برای بیماران در استفاده از این روش درمانی تخمین زده میشود؛ این در حالی است كه این ترس بیهوده و ایمپلنت با كمترین درد ممكن انجام میشود.
وی افزود: طول دوره درمان با استفاده از ایمپلنت به طور میانگین بین سه تا هفت ماه برآورد میشود كه در این مدت مراحل مختلف كاشت پروتز انجام میشود.


خبرگزارى ايسنا