موقعیت امروز و فردای شما بستگی به نحوه تفکر شما و استفاده از وقتتان دارد . برداشت شما از زمان نقش به سزایی در انجام کارها و موفقیت هایتان خواهد داشت .

با مطالعه در مورد افراد موفق متوجه می شويم که همه این آدمها یک خصوصیت مشترک دارند . یعنی همه بسیار منضبط هستند و نتیجه کاری شان در مدت زمانی معین خیلی بیشتر از افراد عادی است . این افراد هدف های روشن و برای انجام کارهایشان برنامه زمان بندی شده دقیقی دارند که باعث می شود همیشه از وقت به بهترین نحو استفاده کنند . شما نیز با یادگیری و تمرین فنون جهانی مدیریت زمان فورا ً به این افراد موفق خواهید پیوست . درست مثل این است که پایتان را روی پدال گاز زندگی تان فشار بدهید . طولــی نمی کشد که در زندگی شخصی و کاریتان امور بیشتری را سریعتر انجام خواهید داد . این اصول محدودیت زمانی ندارد می توانند همیشه و برای همه کاربرد داشته باشند ، اگر فعالیت هایتان رابا این اصول هماهنگ کنید ، حجم فعالیت هایتان به نحوی باورنکردنی افزایش می یابد .

این اصول 13 فصل می باشد که ما بتدریج آنها را برایتان در شماره های متوالی بیان خواهیم کرد .1- اصل شفافیت

2- اصل اولویتها

3- اصل فعالیت های جدید

4- اصل مهم ترین دارایی

5- اصل برنامه ریزی

6- اصل پاداش

7- اصل ترتیب وقایع

8- اصل استفاده از اهرم

9- اصل سرعت عمل

10- اصل تمرین

11- اصل فشار زمان

12- اصل تکمیل کار

13- اصل مهارت1- اصل شفافیت :هر چه هدف ها شفاف تر باشد کارآیی شما در رسیدن به آنها بیشتر می شود . شفاف بودن هدف 80 % از

موفقیت و خوشبختی است و روشن نبودن آن بیش از هر عامل دیگری باعث ناامیدی و شکست می شود .

به همین جهت گفته اند : موفقیت یعنی هدف و بقیه فقط تفسیر آن است افرادی که هدف های مکتوب دارند نسبت

به دیگران کارهای بیشتری را در زمان خیلی کمتری انجام می دهند . این واقعیتی است که در همه جا و تحت هر شرایطی صادق است . کلید موفقیت های بزرگ داشتن هدف های روشن است. موفقیت عمدتاً بسته به میزان شفافیت آنها بیشتر خواهد شد . در این صورت احتمال این که کارهای بیشتری را در همان جهت انجام دهید زیادتر می شود و در عین حال کارهایی را که برای رسیدن به هدف ها مفید نیستند کمتر انجام خواهید داد . در اینجا یک بار دیگر هفت مرحلِِِِِۀ دستیابی سریع تر و آسـان تر به هدف ها را ذکر می کنیم .

1- دقیقا ً مشخص کنید در هر حوزه ای از زندگی تان چه می خواهید .

2- آنها رابا جزئیات یادداشت کنید .

3- برای هر هدف یک مهلت تعیین کنید . اگر بزرگ است آن را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید و برای انجام هر یک زمان خاصی تعیین کنید .

4- فعالیت هایی را که برای رسیدن به هدفتان ضروری می بینید لیست کنید و فعالیت های دیگری را که با گذشت زمان به ذهن تان خطور می کند به آنها اضافه کنید .

5- با اولویت بندی این فعالیت ها آنها را به صورت یک برنامه در آورید .

6- بلافاصله برای انجام مهمترین فعالیت این برنامه اقدام کنید . این نکته اهمیت زیادی دارد

7- هر روز برای رسیدن به یک یا چند هدف مهم خود کاری انجام دهید و این فعالیت روزانه را هرگز ترک نکنید .

کمتر از 3 % از مردم هدف های مکتوب دارند و هر روز روی آن کار می کنند . با نوشتن هدف هایتان خود را جزء این سه درصد از موفق ترین افراد جامعه قرار خواهید داد و خیلی سریع به هدف هایتان می رسید ، همانطور که آنها رسیده اند . هر روز هدف هایتان را بررسی کنید تا مطمئن شوید که هنوز هم اولویت بندی آنها تغییر نکرده است . با انجام این کار و با گذشت زمان هدف هایی را اضافه و آنهایی را که به نظرتان چندان اهمیت ندارند حذف می کنید . برای هر کـــــــــــدام ازهدف هایتان ، هر چه باشد ، برنامه کاملی تهیه کنید و هر روز روی آن کار کنید

منیع :وبلاگ پرستاران شهرستان شهریار
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]