شهریاریها :قدیرآرمیان گفت استادیوم ۷۰۰۰ نفری شهدای اسلامشهر با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. به گزارش خبرگزاری فارساز اسلامشهر، قدیرآرمیانرئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر در گفتوگویی با خبرنگار فارس، اظهار کرد: استادیوم ۷۰۰۰ نفری شهدای اسلامشهر با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس […]
نوشته [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] اولین بار در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] پدیدار شد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

خبر شهریار - اخبار غرب استان تهران
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]