شهریاریها : همزمان باهفته مبارزه بامواد مخدرمسابقات ورزشی ویژه بیماران مراکز اقامتی میان مدت (کمپ)درشهرستان ملاردبرگزارشد. بهگزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد، یک دوره مسابقه ورزشی به همت اداره بهزیستی واداره ورزش وجوانان شهرستان ملارد دررشته های دارت وطناب کشی باشرکت درکمپ های ترک اعتیادتحت نظارت وباحضورحجت رسولی (رئیس اداره ورزش وجوانان)ومحمودعبداله تبار(معاونت پیشگیری بهزیستی […]
نوشته [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] اولین بار در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] پدیدار شد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

خبر شهریار - اخبار غرب استان تهران
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]