شهریاریها : براساس نمودار تغییرات میزان بارش کشور در بازههای زمانی مختلف میزان بارشها در ۴۰ سال اخیر حدود ۴۱ میلیمتر کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، میانگین بارندگیها در هشت سال اخیر ۲۰۲ میلیمتر بوده و این در حالی است که میانگین بلندمدت بارندگیها در ۴۶ سال گذشته ۲۴۳ میلیمتر بوده است. علاوه بر […]
نوشته [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] اولین بار در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] پدیدار شد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

خبر شهریار - اخبار غرب استان تهران
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]