هرگز اهمیت پول را دست کم نگیرید
هیچ ایرادی ندارد که همواره در مورد پول حساس باشید و به آن اهمیت بدهیم. از اینها گذشته پول مقوله ای است که بیشتر مردم بازاری و تاجر حساب آن را نگه می دارند.

هرگز ارزش پول را دست کم نگیرید
بدون شک نقدینگی تنها ابراز رایج بده بستانهای بازرگانی است ولی چیزهای دگری هم هست که می توان روی آنها حساب کرد. نظیر احترام و اعتبار نزد دیگران یا احساسات ناشی از ساختن چیزی از هیچ که اینها را نیز می توانید پیگیر کنید و از منافع ناشی از آنها منتفع شوید.

در کسب و کار هرگز نمی توانید دوستان زیادی داشته باشید
دوستان وفادار شما که به اندازه خود شما از پیروزیهایتان خوشحال می شوند بهترین اهرم در کارهای تجاری محسوب می شوند.
مردم اگر مجبور نباشند، حتی در صورتی که بعضا معامله های بهتری را در جای دیگری داشته باشند ترجیح می دهند با یک دوست طرف معامله باشند تا دیگران.

از بیان عبارت نمی دانم نهراسید
اگر چیزی را نمی دانید صریحا بگویید نمی دانم. از اینکه همه چیزهای عالم را نمی دانید خجالت نکشید. زمانی که جهل خود را نسبت به مساله ای ابراز می کنید و از دیگران می خواهید تا چیزهایی را به شما بیاموزند، در واقع، شکل ماهرانه ای را از تواضع و فروتنی نشان می دهید. حتی اگر قصد ریسک کردن دارید، این کار را از روی جهل نکنید. غالبا حتی زمانی که مساله ای را به خوبی می دانید بگویید نمی دانم، تا علم و اطلاع طرف مقابل خود را محک بزنید.

کمتر صحبت کنید
وقتی حرف نمی زنید، قطعا دچار لغزش های بزرگی نمی شوید، یا حتی مرتکب اشتباهات لپی هم نمی شوید. مهمتر از همه اینکه وقتی به صحبت مشغولید، احتمالا متوجه آهنگهای جا به جایی مداوم شنونده ها و موقعیت خویش نیستید.
زیاده سخن گفتن دو تا از مهمترین حواس شما یعنی بینایی و شنوایی تان را کند و متاثر می کند.

همواره به قول های خود، چه بزرگ و چه کوچک پای بند باشید
چیزهای اندکی در جهان وجود دارد که به اندازه خوش قولی خوشحال کننده است و برعکس، هیچ چیزی در دنیا به اندازه بدقولی ناراحت کننده نیست. آدم بدقول، در واقع قانون نانوشته تجارت را نقص می کند.
نقطه ی شروع هر رابطه ای صداقت و وفای به عهد است نه بدگمانی.

هر معامله حیاتی دارد
هر معامله طبیعت خاص خود را دارد. بعضی ها به مراقبت های ویژه و حساسی نیازمندند و بعضی دیگر از معاملات، تصمیم گیری های آنی را می طلبند. زمانی که این طبیعت را شناختید، آنگاه خود را با شرایط خاص هر یک از معاملات تطبیق دهید.

از روز اول خود را مقید به انجام کار باکیفیت کنید
روی هر مسئولیت چه جزئی و چه پیش پا افتاده و چه کلی و خطیر، تمرکز کنید. به نحوی که گویی آن مسئولیت تنها مسئله ای است که برای شما دارای اولویت درجه یک است، که واقعا هم همین گونه است. اگر کاری اصلا انجام نشود، به مراتب بهتر است تا به نحوی نامطلوب و بد انجام و عرضه شود.

با مردم خوش رفتار باشید
نه به این سبب که به مردم در طی جریان امور نیازمندید بلکه به این خاطر که خوشرفتاری با دیگران خوشایندترین راه در وصول به هدفهاست. باید خوش رفتار باشید. حساس بودن نسبت به احساسات دیگران، همواره سودمند است. رعایت احساسات انسانهای دیگر راهی است نامرئی در شناخت نیازهای تجاری آنها.
خوش رفتار بودن:
1. حس وقت شناسی را تقویت می کند.
2. شما را از موقعیت های نامطلوب بیرون می اورد.
ادب و تواضع و خوشرفتاری اگر هیچ یک از این خواص را نداشته باشد، لااقل بسیار دلگرم کننده و خوشایند است.

همه ی اعتبارات را به خود اختصاص ندهید
همواره همکاران خود را در اعتبارات بدست آمده سهیم کنید. این را بدانید اگر بخواهید به همه بفهمانید که چقدر باهوش و نابغه اید، قطعا ادم هوشیار و نابغه ای نیستید.
با صرف نظر از اینکه در موقعیت شغلی خود با چه اوضاع و احوال خوب و بدی روبه رو می شوید، پذیرش آگاهانه ی این نکات و به کار گرفتن هر روزه ی آنها همواره قدرت برنده شدن و تصمیم گیری به شما خواهد داد.


برگرفته از ماهنامه ی عصر تبلیغات و بازاریابی