حمیدرضا دمرچیلو پیش ظهر امروز در حاشیه بازدید از ایستگاه آتشنشانی ایستگاه 301 اندیشه گزارشی از آتشسوزیهای چند روز اخیر در شهر شهریار ارائه کرد.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار اظهار کرد: ساعت 16 و 56 دقیقه عصر روز گذشته در تماسی که با سامانه 125 آتشنشانی شهریار گرفته شد حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، شهرک مریم، خیابان نرگس یکم اطلاع داده شد.
وی بیان کرد: ستاد فرماندهی سازمان بیدرنگ آتشنشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل عازم محل حادثه کرد.
دمرچیلو خاطرنشان کرد: هنگام رسیدن آتشنشانان اعزامی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار به محل حادثه مشاهده شد مقداری وسایل در یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتشنشانان اطفا و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.
وی گفت: همچنین ساعت 14 و 38 دقیقه روز گذشته نیز در تماسی که با سامانه 125 آتشنشانی شهریار گرفته شد حریق یک باب مغازه رنگ و ابزار واقع در شهریار، امیریه، خیابان 16 متری ولیعصر (عج) گزارش شد.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار افزود: ستاد فرماندهی این سازمان بیدرنگ زنگ حریق ایستگاههای 201 امیریه و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتشنشانان با امکانات و تجهیزات کامل عزم محل حریق شدند و در بدو ورود مأموران مشاهده شد یک باب مغازه رنگ و ابزار به علت نامعلوم طعمه حریق شده است که با تلاش آتشنشانان اعزامی اطفا و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.
دمرچیلو اظهار کرد: همچنین ساعت 20 و 11 دقیقه روز پنج شنبه چهارم شهریورماه 95 در تماسی که با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گرفته شد حریق سیلندر گاز 11 کیلویی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان طالقانی اطلاع داده شد.
وی بیان کرد: ستاد فرماندهی این سازمان بیدرنگ زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتشنشانان با امکانات و تجهیزات کامل عازم محل حریق شدند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تصریح کرد: هنگام رسیدن مأموران اعزامی مشاهده شد سیلندر گاز 11 کیلویی در محل گازپرکنی به علت نامعلوم طعمه حریق شده است و قسمتی از حریق توسط مالک این مغازه اطفا و آتشنشانان برای جلوگیری از حریق مشابه توصیههای ایمنی را به افراد حاضر در محل ارائه کردند.
وی در پایان متذکر شد: علت بروز این آتشسوزیها توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی شهریار تحت بررسی است.