سرمربی ایرانی تیمملی تکواندوی آذربایجان اعدادی که در مورد پاداش او منتشر شده است را تکذیب میکند و میگوید این مبالغ واقعیت ندارد.


به گزارش "ورزش سه"، تکواندوی ایران با 4 ورزشکار که هر 4 تکواندوکار امید مدال در ریو بودند به المپیک رفت، اما تنها برنز کیمیا علیزاده نتیجه این تیم پرامید بود. با اینکه نتایج نتوانست رضایت افکار عمومی را جلب کند اما تکواندو به اندازه کافی حواشی بیرون از زمین داشت که مهمترین آن مصاحبه رئیس فدراسیون علیه سرمربی ایرانی تیمملی آذربایجان بود که رضا مهماندوست را با عبارتی که به مزاج خیلیها خوش نیامد توصیف کرد.
مهماندوست در نهایت با 3 مدال (یک طلا، 2 برنز) کار خود را در المپیک با تیم آذربایجان تمام کرد اما حواشی بسیاری حول او و رئیس فدراسیون ایران میچرخید. حالا مهماندوست بعد از پایان المپیک در گفتوگو با ورزش سه میگوید: «واقعا در این شرایط صحبت نکردن بهتر است چراکه مردم بهترین قاضی هستند و هیچ وقت یک ورزشکار در سطح المپیک با یک حرف نه مطرح میشود و نه از چشمها میافتد. فقط دلخوش به کامنتهایی بودم که مردم برایم میگذاشتند و لطفی که به من بود. از هر رسانه و راهی برای تشکر از مردم استفاده کردم و فکر میکنم هرچقدر به این کار ادامه بدهم، باز هم کم است. صحبتهایی که باید میشد، شد اما حالا واقعا تنها دغدغهام موفقیت ورزش ایران بخصوص تکواندو است که امیدوارم همه چیز به شرایطی که مطلوب برای همه است، تبدیل شود.»
پس از 3 مدالی که مهماندوست برای تکواندو آذربایجان کسب کرد گفته میشد او نزدیک به 4 میلیارد تومان به پول ایران پاداش گرفته است که این عدد بسیار عجیب به نظر میرسید. مهماندوست در پاسخ به این سوال که این عدد همان میزان پاداشی است که به شما از سوی آذربایجانیها تعلق گرفته یا خیر گفت: «این اعداد غیرواقعی است و نمیدانم از کجا سرچشمه میگیرد که در مورد من میگویند. حالا چند مساله است اولا اینکه من عدد 4 میلیارد تومان را کاملا تکذیب میکنم، دوما اعداد مشخص بوده و بهتر است به اسناد موجود و منتشر شده در فدراسیون آذربایجان رجوع شود. اما موضوع مهمتر اینکه چه دلیلی دارد افرادی در حریم شخصی دیگران دخالت کنند؛ پاداش آذربایجانیها به مدالآوران تکواندو فکر نمیکنم مسالهای باشد که این حجم از دخالت را نیاز داشته باشد.»
او در مورد بحث پاداش اینطور ادامه میدهد: «خیلی از کشورها پاداشهای مختلفی به ورزشکارانشان میدهند اما من فکر میکنم این مسالهای شده است تا در تنش بین چند نفر که من اصلا در جریان آن قرار ندارم مدام عنوان میشود. من نه در این مسائل دخالت میکنم و نه دوست دارم اظهارنظری داشته باشم تنها برای تکواندو و ورزش ایران آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که حریمها بیشتر نگه داشته شود.»