المپیک ریو با قرار گرفتن ایالت متحده، بریتانیا و چین در رتبه های اول تا سوم به پایان رسید. اما اگر مبنای توزیع مدال را جمعیت یا تولید ناخالص ملی در نظر می گرفتیم، نتایج دیگری در جدول مسابقات رقم می خورد.


به گزارش "ورزش سه"، این سه قدرت اول روز دنیا موفق شدند جایگاه های اول تا سوم مسبقات را به خود اختصاص داده و از مجموع 258 مدال طلای توزیع شده، 98 مدال را از آن خود کنند. مسابقات المپیک ریو 2016، باز هم شاهد درخشش ستارگانی مثل اوسین بولت و مو فرح بود. کشورهایی مثل ژاپن و نیوزلند فراتر از حد انتظار ظاهر شدند اما استرالیا و چین، نتوانستند حضور مقتدرانه دورهای قبلی را تکرار کنند. ایالت متحده توانست مسابقات را مقتدرانه و با کسب رتبه اول به پایان برساند اما رقابت چین و بریتانیا برای کسب جایگاه دوم، تا روز آخر ادامه داشت. اما با در نظر گرفتن عوامل دیگری مثل جمعیت و تولید ناخالص ملی، قصد داریم تا جدول مسابقات را مرور کنیم.
باهاما و گرانادا، صدرنشینان توزیع مدال بر اساس جمعیت اگر فاکتور جمعیت و نسبت مدال به مقدار جمعیت را عامل اصلی توزیع مدال در المپیک در نظر بگیریم، کشور باهاماس در صدر مسابقات قرار می گرفت. شواینی میلر از باهاماس، موفق شد در رشته دو 400 متر، مدال طلا را از آن خود کند. این جزیره کوچک تنها 388 هزار نفر جمعیت دارد و این بدان معناست که هر 2.5 مدال طلا؛ سهم یک میلیون نفر بوده است. اگر توزیع مدال ها بر اساس سرانه هر انسان انجام می شد، کشور کوچک گرانادا باید در صدر جدول مسابقات المپیک قرار می گرفت. این کشور موفق به کسب یک مدال نقره شد. اما اگر جمعیت گرانادا را اساس توزیع مدال در نظر می گرفتیم، به ازای هر یک میلیون نفر، هر کشوری باید باید 9.4 مدال کسب می کرد. اگر جدول توزیع مدال مسابقات المپیک بر اساس جمعیت کشورهای حاضر در مسابقات تنظیم می شد، آنگاه دیگر ایالت متحده، بریتانیا و چین چنین رتبه های فاخری را کسب نمی کردند. بریتانیا در این مسابقات، به ازای هر یک میلیون نفر یک مدال، ایالت متحده 0.4 مدال و چین 0.05 مدال کسب کرده است.
چین تایپه و جاماییکا، صدرنشینان جدول معیارهای اقتصادی معمولا کشور جاماییکا در المپیک با اوسیین بولت، اسطوره دومیدانی این کشور شناخته می شود. اما باید بدانیم که این کشور عملکرد خوبی با معیار کسب مدال به ازای هر صد میلیارد تولید ناخالص ملی نیز داشته است. کشوری که بتواند به ازای هر صد میلیارد تولید ناخالص ملی، 79 مدال به دست آورد که 43 تای آن طلا باشد، در جدول توزیع مدال بر اساس تولید ناخالص ملی، در صدر جدول قرار خواهد گرفت. با این تفاسیر، با یک مدال طلا و دو برنز، چین تایپه در صدر جدول توزریع مدال بر اساس تولید ناخالص ملی قرار خواهد گرفت. در این جدول نیز ایالت متحده و چین شرایط چندان مساعدی ندارند. این دو کشور با کسب 0.7 و 0.6 مدال به ازای هر صد میلیارد تولید ناخالص ملی، جایی در میان بالانشینان جدول توزیع مدال بر اساس تولید ناخالص ملی ندارند. در این رتبه بندی، برتانیا شرایط بهتری نسبت به دو رقیب دیگر دارد و توانسته به ازای هر صد میلیارد تولید ناخالص ملی، 2.4 مدال کسب کند.
کاروان آذربایجان، کارآمدترین ورزشکاران ریو اگر مبنای توزیع مدال را تعداد شرکت کننگان هر کشور در مسابقات در نظر بگیریم، آذریایجان می تواند رتبه اول کارآمدترین ورزشکاران را به خود اختصاص دهد. آذربایجان موفق شد به ازای هر ورزشکار، 0.3 مدال کسب کند. کاروان اعزامی این کشور به ریو، تنها 56 شرکت کننده داشت. کره شمالی نیز آمار خیره کننده ای در این زمینه دارد. آنها با اعزام 35 ورزشکار، موفق به کسب 7 مدال شدند. یعنی 1 مدال به ازای هر 5 ورزشکار. پرجمعیت ترین کشورهای شرکت کننده در مسابقات به ترتیب ایالت متحده با 554، برزیل با 465 و آلمان با 425 ورزشکار بودند. بریتانیا نیز با اعزام 366 ورزشکار به برزیل، آمار 0.2 مدال به ازای هر ورزشکار را به دست آورد که تقریبا مشابه آمار ایالت متحده و چین است.


منبع: تلگراف
مترجم: آریا فاطمی مقدم