ریحانه چگینی، مسئول اتاق عمل مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین در این باره گفت: در عمل جراحی سه ساعته، پَنس از شکم بیمار خارج شد. این پنس حدود دو ماه قبل در عمل جراحی بیمار در یکی از بیمارستانهای شهریار استان البرز در شکمش جا مانده بود. حال عمومی بیمار رضایتبخش است.