رضا قاسمی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از ایستگاه آتشنشانی 301 اندیشه اظهار کرد: انفجار و آتشسوزی در یک واحد مسکونی در فاز یک اندیشه شهریار سه مصدوم بر جای گذاشت.
وی بیان کرد: ساعت سه و پنج دقیقه بامداد امروز در تماسی که با سامانه 125 آتشنشانی شهریار گرفته شد انفجار منجر به حریق در یک واحد مسکونی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان هفتم شرقی، بنبست دلآرام اطلاع داده شد.
مسؤول اطلاعرسانی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تصریح کرد: ستاد فرماندهی این سازمان بیدرنگ آتشنشانان ایستگاههای 301 اندیشه و 101 مرکزی را با چند دستگاه خودرو عملیاتی و امکانات و تجهیزات کامل عازم محل حادثه کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع احمد کریمی مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار به همراه معاون عملیات سازمان و مسؤول ایستگاه در محل حضور یافتند.
قاسمی ابراز کرد: هنگام رسیدن مأموران اعزامی به محل حریق مشاهده شد یک واحد مسکونی در طبقه همکف به علت نامعلوم دچار انفجار، آتشسوزی و مصدوم شدن سه نفر از ساکنین شده است که ضمن اطفای حریق افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شدند.
وی در پایان متذکر شد: علت این حریق توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تحت بررسی است.