مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان شهریار عصر چهارشنبه در سالن امام علی(ع) شهر اندیشه و با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد. فاضل حسینی رئیس دادگستری این شهرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت حفظ امانتداری در مسئولیت هایی که به افراد واگذار می شود، اظهار داشت:جهل و ظلم دو آفت امانتداری است و باید اهتمام حداکثری لحاظ شود تا با جلوگیری از ایجاد چنین آفت هایی، مسئولیت واگذار شده به نحوی شایسته به سر منزل مقصود برسند.
وی افزود:امیدواریم در سالی که از سوی رهبری معظم انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، در دادگستری این شهرستان نیز اقدامات لازم اجرایی شود.
وی افزود:احقاق حقوق مردم، تکریم ارباب رجوع و مقابله و پیشگیری از بروز ظلم از دستورکارهای جدی در این مجموعه به شمار می رود.
حسینی گفت:تعامل حداکثری با شورای تأمین برای افزایش آگاهی های عمومی مردم نسبت به مسائل حقوقی و برخورد با قانون شکنان و اخلال کنندگان در نظم و امنیت عمومی این شهرستان، از دیگر اولویت هایی است که مدنظر قرار خواهد گرفت.
رئیس دادگستری شهریار گفت:یکی از دستورکارهای بنده در دستگاه قضایی شهرستان شهریار معطوف به ارتقای نظم اداری با حفظ و ارتقای جایگاه دادگستری می شود که با حصول این مولفه ها می توان از بروز برخی از اطاله دادرسی ها پیشگیری کرد.
حسینی عنوان کرد:جلوگیری از ورود افراد ناصواب به دادگستری به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز فساد درون سازمانی و تقویت سیستم مکانیزه پرونده ها توأم با اطلاع رسانی دقیق و صحیح از تمهیداتی به شمار می رود که با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.
وی در خاتمه یادآور شد:ارتقا و تقویت امور فرهنگی و معنوی نیز از دیگر اهدافی محسوب می شود که با هدف رشد و تعالی هر چه بیشتر در این شهرستان مد نظر قرار خواهد گرفت.
گفتنی است در پایان این مراسم، فاضل حسینی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهریار معرفی شد.