رضا قاسمی اظهار کرد: جلسه هماهنگی المپیاد عملیاتی ورزشی آتشنشانان کشور در محل سازمان آتشنشانی شهریار برگزار شد.

وی بیان کرد: صبح امروز جلسه توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات مسابقات یازدهمین المپیاد عملیاتی ورزشی آتشنشانان کشور در محل دفتر مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهریار برگزار شد.
مسؤول اطلاعرسانی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تصریح کرد: این مسابقات به میزبانی شهر تبریز از نهم مهرماه سال جاری برگزار میشود.
وی در پایان متذکر شد بر همین اساس اولین جلسه تمرین تیم عملیاتی ورزشی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار از روز دوشنبه هجدهم مردادماه 95 آغاز خواهد شد.