علی ذبیحی با اشاره به تلاش مجموعه آموزش و پرورش شهریار برای تولید محتوا و تسهیل زمینه آموزش هدفمند اظهار داشت:یکی از راهکارهایی که در طول سالیان اخیر شایع شده، به افزایش کمی مدارس هوشمند باز می گردد که در برخی از حوزه های آموزشی به عنوان دستورکار جدی عملیاتی شد.

نماینده روسای آموزش و پرورش استان تهران در وزارتخانه متبوع افزود: بدون تردید ارتقای زیرساخت ها برای توسعه مدارس و کلاس های هوشمند در تسهیل یادگیری و آموزش اثرگذار است، اما تأمین و تعبیه چنین امکاناتی بدون در نظر گرفتن محتوای کیفی آموزش به دستاورد چندان قابل توجهی منتهی نخواهد شد.
وی افزود:با عنایت به اهمیت محتوای آموزشی، مدیریت آموزشی و تربیتی شهرستان شهریار در صدد است نسبت به ارتقای کیفی مباحث آموزشی تمرکز هر چه بیشتری را لحاظ کند.
ذبیحی گفت:در سال گذشته دوره های متعددی برای حصول این هدف اجرایی شد تا بتوان با فراگیری الزامات تأثیرگذار در ارتقای کیفی آموزش، به نتایج در خور و شایسته ای رسید.
مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:تلاش می کنیم با اتخاذ تدابیر مقتضی، امکانات و برنامه های خود را در عرصه تقویت کِیفی و تولید محتوای الکترونیکی بکار گیریم و از توسعه کمی مدارس هوشمند جز در موارد ضروری، اجتناب خواهیم کرد.
وی افزود:بر خلاف تصور، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان همچون آلمان و هلند، مدارس و کلاس های آموزشی فعال در آن ها فاقد ویدئو پروژکشن هستند و در عمل نیز شاهد هستیم در عرصه آموزشی به توفیقات بسیاری دست یافته اند.
ذبیحی در خاتمه یاد آور شد:به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که به نحوی جدی این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که به چه دلیل علیرغم تعبیه و تأمین تجهیزات الکترونیکی، انگیزه کافی برای استفاده و بهره گیری از این ادوات وجود ندارد.