محمد کلهر اظهار کرد: در دویست و شصت و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر شهریار با اختصاص 20 میلیارد ریال هزینه برای به ثمر رساندن پروژه مدرسه در شهرک صدف موافقت شد.

وی با عنوان اینکه این مدرسه در مراحل پایانی احداث قرار دارد، بیان کرد: ساختمان مذکور در مرحله نازککاری و نصب تأسیسات است و همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی به بهرهبرداری خواهد رسید.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر شهریار در پایان از انجام عملیات پیادهروسازی معابر اندیشه، وایین، جعفریه و شهرک صدف خبر داد و متذکر شد: شورای شهر در دیگر مصوبات خود نیز با اختصاص 10 میلیارد ریال در این خصوص موافقت کرد.