دانشجو در ملل مختلف
ژاپن : بشدت مطالعه می کند و برای تفريح ربات می سازد
مصر: درس می خواند و هر از گاهی بر عليه حسنی مبارک، در و پنجره دانشگاهش را می شکند
هند : او پس از چند سال درس خواندن عاشق دختر خوشگلی می شود و همزمان برادر دوقلويش که سالها گم شده بود را پيدا می کند . سپس ماجراهای عاشقانه و اکشنی پيش می آيد و سرانجام آن دو با هم عروسی می کنند و همه چيز به خوبی و خوشی تمام می شود
چين : درس می خواند و در اوقات فراغت مشابه يک مارک معروف خارجی را می سازد و با يک دهم قيمت جنس اصلی می فروشد
اسرائیل : بيشتر واحدهايی که او پاس کرده، عملی است. او دوره کامل آموزشهای رزمی و کماندويی را گذرانده. مادرزادی اقتصاد دان به دنيا می آيد
گينه بی صاحاب !! : او منتظر است تا اولين دانشگاه کشورش افتتاح شود تا به همراه بر و بچ هم قبيله ای درس بخواند
کوبا: او چه دلش بخواهد يا نخواهد يک کمونيست است و بايد باسواد باشد و همينطور بايد برای طول عمر فيدل کاسترو و جزجگر گرفتن جميع روسای جمهوری امريکا دعا کند
پاکستان : او بشدت درس می خواند تا در صورت کسب نمره ممتاز، به عضويت القاعده يا گروه طالبان در بيايد
اوگاند ا: درس می خواند و در اوقات بيکاری بين کلاس چند نفر از قبيله توتسی را می کشد

انگليس : نسل دانشجوی انگليسی در حال انقراض است و احتمالا تا پايان دوره کواترناری !! منقرض می شود. ولی آخرين بازماندگان اين موجودات هم درس می خوانند

ایران : عاشق تخم مرغ است . سرکلاس عمومی چرت می زند و سر کلاس اختصاصی جزوه می نويسد .سياسی نيست ولی سياسی ها را دوست دارد. معمولا ليگ تمام کشورهای بالا را دنبال می کند ! عاشق عبارت « خسته نباشيد» است البته نيم ساعت مانده به آخر کلاس! هر روز دوپرس از غذای دانشگاه را می خورد و هر روز به غذای دانشگاه بد و بيراه مي گويد .او سه سوته عاشق می شو د! اگر با اولی ازدواج کرد که کرد و الا سيکل عاشق شدن و فارغ شدن او بارها تکرار می شود. جزء قشر فرهيخته جامعه محسوب می شود ولی هنوز دليل اين موضوع مشخص نشده که چرا صاحبخانه ها جان به عزرائيل می دهند ولی خانه به دانشجوی پسر نمی دهند ! او چت می کند ! خيابان متر می کند ودريک کلام دانشجوی ايرانی عشق و حال می کند!
__________________