حسین قرهگزلی امروز با اشاره به عملکرد کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهریار اظهار کرد: بیش از 5 هزار خانوار برابر با 11 هزار و 518 نفر، مورد حمایت کمیته امداد این شهرستان هستند و از خدمات این نهاد بهرهمند میشوند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهریار با اشاره به خدمات بهداشتی ارائهشده به بیش از 7 هزار مددجوی مورد حمایت این نهاد بیان کرد: در سه ماه ابتدای سال جاری بیش از 145 میلیون ریال حق بیمه برای 612 مجری طرحهای خودکفایی و زنان سرپرست خانوار به سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.
وی با اشاره به پرداخت وامهای قرضالحسنه و اشتغال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهریار تصریح کرد: در سه ماه ابتدای سال جاری 139 فقره تسهیلات کارگشایی به به مددجویان مورد حمایت و دیگر افراد نیازمند واجد شرایط در شهرستان شهریار به مبلغ بیش از 2 میلیارد و 660 میلیون ریال پرداخت شده است.
قرهگزلی خاطرنشان کرد: همچنین 52 وام اشتغال و خودکفایی به مبلغ بیش از 7 میلیارد و 300 میلیون ریال از محل منابع امدادی و بانکی به مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی شهرستان پرداخت شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهریار ادامه داد: همچنین طی این مدت 842 بازدید و نظارت از طرحهای خودکفایی فعال در این نهاد صورت گرفته است.
وی گفت: طی این مدت زمان نیز 59 نفر در شهرستان شهریار از ظرفیت آموزشی امداد در حوزه اشتغال بهرهمند و 60 نفر از طریق کاریابی مشغول به کار شدهاند.
قرهگزلی به خدمات ارائهشده در حوزه مسکن اشاره و اظهار کرد: تا پایان خرداد ماه سال جاری نیز برای ساخت و خرید دو واحد مسکن مددجویی و تعمیر و مرمت 35 واحد مسکونی مددجویی با رقمی بالغ بر 659 میلیون و 630 هزار ریال هزینه خدمات ارائه شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهریار به پرداخت بیش 7 میلیارد ریال صدقه توسط مردم نوعدوست این شهرستان در سه ماه ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: این مبلغ از طریق بیش از 48 هزار صندوق صدقات بزرگ، متوسط و کوچک خانگی جمعآوری شده است.
وی در پایان متذکر شد: بیش از 4 هزار و 700 حامی از یک هزار و 300 کودک مورد حمایت در طرح اکرام ایتام و محسنین حمایت میکنند.