به نقل از [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، محمودرضا سعیدپور از محکومیت یکی از شهروندان متخلف شهریاری به اتهام نگهداری و تکثیر در اسارت غیرمجاز پرندگان غیربومی خبر داد.
وی اظهار کرد: طی شکایت از یکی از شهروندان شهرستان شهریار به اتهام اقدام به نگهداری و تکثیر در اسارت پرندگان غیرمجاز و غیربومی طی دادنامه صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو این شهرستان متهم موصوف به تحمل سه سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
مشاور مدیرکل، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار و مسؤول هماهنگی امور شهرستانهای غرب استان تهران بیان کرد: برخورد با شکارچیان و افرادی که بدون مجوز از اداره محیط زیست اقدام به نگهداری و تکثیر در اسارت پرندگان و سایر موجودات میکنند در دستور کار این اداره قرار دارد.