دوربینش 1.3 هست...رادیو هم داره...دو نوع مموری کارت هم بهش میخوره هم M2 و هم Micro SD ..
گوشی به نظر خوشگل و با استیل میاد...و این دفعه سونی اریکسون زده تو کار بنفش