کارگردان نمایش «کروماکی» که اصالتا یک هلندی است، گفت: این نمایش را با نگاهی ایرانی و اروپایی به مقوله پناهندگی اجرا میکنیم.
مارین ونهولک در گفتوگویی با ایسنا دربارهی نمایش «کروماکی» که در تماشاخانهی «دا» به صحنه برده است، بیان کرد: من پیش از این در لندن چند نمایش را اجرا کرده بودم، اما این اولین تجربهی کارگردانیام در ایران است که پس از حدود دو سال زندگی در ایران، طرح و ایدهی آن را به اجرا رساندم.
او که با مشاورهی هنری آروند دشتآرای (همسرش)، «کروماکی» را به اجرا میکند و پیش از این هم در نمایش «ردپای صورتی» و «لندن ، رم، تهران و آمستردام» هم بازی کرده است، افزود: مدتی بود که درگیر داستان پناهندگان و کسانی که از سوریه و افغانستان و از مسیر ترکیه به اروپا مهاجرات میکنند بودم، چون در کشور خودم (هلند) و نیز در سراسر اروپا این موضوع به یک پدیده بزرگ تبدیل شده و احساس کردم با یک دید دیگر باید به این قضیه نگاه کرد.
ونهولک با اشاره به تجربهی زندگی در ایران و نگاهی که نسبت به این پدیده در کشور ایران هست، گفت: همیشه از نگاهی که به این افراد وجود دارد ناامید بودم، به ویژه در اروپا که برخی گروهها با نگاهی سیاسی از این ماجرا استفاده میکنند و در این میان تصور من این است که به واقعیت و چرایی این نوع مهاجرتها نگاه نمیشود که چه اتفاقی میافتد، آدمی تصمیم میگیرد ریسک کند تا به یک زندگی دیگر برسد.
او ادامه داد: با اجرای «کروماکی» قصد داشتم، بگویم در این نوع مهاجرت اجباری که عدهای به انجام آن مجبورند و عدهای هم برای زندگی بهتر وطن خود را ترک میکنند، هر کسی دلایل و موقعیت خود را دارد. در ایران و هلند نگاه مردم به این قضیه دور است و من برای اجرای نمایش سعی کردم تحقیقات زیادی در ایران به ویژه در میان افغانستانیها انجام دهم.
وی همچنین افزود: 11 بازیگر این نمایش طوری انتخاب شدهاند که از این قضیه دور باشند تا تماشاچی هم مثل آنها بتواند در درک این اثر حس مشترک داشته باشد.
ونهولک با اشاره به همراهی و پیشنهادهایی که از سوی آروند دشتآرای به این کار ارائه شده است، یادآور شد که «کروماکی» جزو نمایشهایی است که مکان در اجرای آن نقش مهمی داشته و در این تماشاخانه که حمامی قدیمی بوده است، بازیگران در نقش چند مهاجر، منتظر خبر قاچاقچی هستند تا خود را به قایق برسانند.
او در پایان با اشاره به استقبال خوب از این نمایش در روزهای ابتدایی اجرا و اینکه کار کاملا تجربهای تازه است از احتمال تمدید اجرای نمایش هم خبر داد.
به گزارش ایسنا، این نمایش کاری مشترک میان ایران و هلند است که با همکاری کمپانی «استت»، گروه «هنرهای اجرایی ویرگول» و خانه نمایش «دا» اجرا میشود.
عوامل اجرایی «کروماکی» عبارتند از:
کانسپت، طراح و کارگردان: مارین ون هولک، بازیگران: (به ترتیب حروف الفبا) بابک بیگ زاده،خسرو پسیانی،نگین تبرا، حدید تقی یار، دیبا خاتمی، مینا درودیان،امیرحسین طاهری، شهریار فرد، پریسا مقتدی، مینا ملک محمدی، میثم میرزایی، مشاور کارگردان: آروند دشت آرای، مدیر پروژه،دستیار کارگردان و برنامه ریز: امین یزدانینژاد،منشی صحنه: رومینا دواچی، دستیار طراح لباس: هدا ابراهیم پور، گرافیست:گل مریم یزدانینژاد، روابط عمومی و مشاور رسانهای: آیدا اورنگ، عکاس: آزاده امیرخوان،تبلیغات مجازی: بیتا مختاری
نمایش «کروماکی» در دو نوبت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ در خانه نمایش «دا» به صحنه میرود.