سید حامد امیرآبادیزاده بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از یکی از گلخانههای شهرستان شهریار اظهار کرد: تا پایان سال گذشته 36 هکتار گلخانه در شهریار مجوز تأسیس گرفته بودند که در سال جاری برای 100 هکتار مجوز تأسیس و تبصره 4 صادر شده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهریار به فواید کشتهای گلخانهای اشاره کرد و گفت: استفاده بهینه از آب در شرایط کمآبی کشور، افزایش چشمگیر تولید در فضای گلخانهای، افزایش اشتغال، کاهش ریسک با توجه به شرایط آب و هوایی و ارزش اقتصادی تولید برای کشاورزان به خاطر کشت خارج از فصل جزء مزایای کشتهای گلخانهای است.
وی از استقبال جهاد کشاورزی برای متقاضیان ایجاد سطوح گلخانهای خبر داد و بیان کرد: جهاد کشاورزی شهریار در راستای حمایت از تولید، استفاده بهینه از آب و حمایت از فعالان بخش کشاورزی در چارچوب قانون از هیچ حمایتی فروگذار نخواهد بود.
امیرآبادیزاده در پایان ایجاد مراکز عرضه میوه و ترهبار را یکی از نیازهای اساسی کشاورزان برشمرد و متذکر شد: متأسفانه کشاورزان زحمات زیادی برای به نتیجه رساندن محصولات خود متحمل میشوند و به دلیل نبود محل مناسب تولیدات خود را به قیمت ناچیز به دلالان عرضه میکنند، بنابراین امیدواریم سازمان میادین شهرداری با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی اقدام عاجلی را برای رفع این مشکل بزرگ در برنامههای خود قرار دهد.