کمپانی پژو در سال 1810 کار خود را با تولید قهوه شروع کرد. در سال 1830، به تولید دوچرخه روی آورد و سپس در سال های 1882 و 1898 به ترتیب، تولید اتومبیل و موتورسیکلت را آغاز کرد. در سال 1926 منحصراً به یک کمپانی خودروسازی مستقل تبدیل شد. لوگوی پژو که تصویر یک شیر می باشد، در سال 1858 توسط امیل پژو (Emile Peugeot) برگزیده شد. این لوگو در ابتدا تصویر شیر نری بود که به روی چهار دست و پای خود قرار داشت که از سال 1950، به شیری تبدیل شد که روی دو پای خود ایستاده است. این شیر نماد قدرت و ابهت محصولات پژو است