نکته ای خواندنی در مورد خواب بعدازظهر


البته اگر می خواهید خواب بعداز ظهر زندگی تان را مختل نکند بیشتر از ۲۰ دقیقه چشم هایتان را روی هم نگذارید.تحقیقات جدید نشان می دهد خواب بعدازظهر می تواند استرس روزانه را کم کند.

پژوهشگران معتقدند بدن به چنین استراحتی نیاز دارد تا استریس که در طول روز به آن وارد شده را دفع کند.

از نظر آنها از آنجا که خوابیدن یک بار ظهر و یکبار شب بخشی از روند طبیعی بزرگسالان است با چند دقیقه استراحت در میان روز می توانید ساعت بدنتان را تنظیم کنید و به آرامش برسید.

پژوهشگران ثابت کرده اند افرادی که حدود ساعت ۷ صبح از خواب بیدار می شوند معمولا ساعت ۲ بعدازظهر احساس خواب آلودگی می کند البته خوردن ناهار باعث می شود چنین احساسی زودتر سراغ شان بیاید و با شدت بیشتری شما را مجبور به خوابیدن کند.

البته اگر می خواهید خواب بعداز ظهر زندگی تان را مختل نکند بیشتر از ۲۰ دقیقه چشم هایتان را روی هم نگذارید.