محمد محمودی شاه نشین درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت تولیدات کشاورزی در کشور،گفت:تغییر کاربری اراضی یک قانون کلی است که جامع بوده و وزارت کشاورزی به آن پایبند است و این درحالی است که قانون منع تغییرکاربری کشاورزی باید درمناطق مختلف کشور برطبق شرایط متفاوت باشد. نماینده مردم شهریار،ملارد و قدس درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه صنایع تبدیلی بهینه در کنار باغات برای کشاورز وجود ندارد و این امر کشاورز را برای فرآوری محصول با مشکل روبرو می کند،تصریح کرد:صنایع تبدیلی عاملی برای تبدیل محصولات کشاورزی به کنستانتره به شمارمی آید و این درحالی است با توسعه این صنعت می توانیم بسیاری از محصولات کشاورزی را تبدیل به کنسانتره کنیم. محمودی افزود:زمانی که کشاورز بتواند محصول را در شرایط مناسب نگهداری کند،می توان در زمان مقررمحصول را برای فروش مهیا کرد؛بنابراین ما می توانیم با توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی شکیل بسترهای صادرات محصولات کشاورزی را مهیا کنیم. وی با بیان اینکه بطورمثال ما در شب عید واردات آلبالو خشک داریم،تاکید کرد:در صورتی که ما اگر در فصل بهار محصول آلبالو را جمع آوری و در شرایط بهینه نگهداری کنیم؛به سادگی از واردات آلبالو در شب عید جلوگیری می کنیم. نماینده مردم قدس،شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 70 درصد باغات استان تهران طی بیست سال گذشته تبدیل به مسکونی و صنعتی شده است، یادآورشد:باید نهاده های کشاورزی را با نرخ مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهیم. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس،یادآورشد:صنایع تبدیلی باید در کنار باغات کشاورزی ایجاد شود تا محصول به نحو مطلوب تبدیل به فرآورده شود و این درحالی است که ما حتی به کشاورز اجازه ایجاد انباری کوچک در باغات شهرستان شهریار را صادر نمی کنیم تا کشاورز بتواند محصول را ذخیره کند و این امر بدیهی است که نگهداری محصول را مشکل روبرو می کند.