رضا قاسمی امروز اظهار کرد: با تلاش آتشنشانان یک حلقه مار از جلوی درب ورودی باغی در این شهر به دام افتاد.

وی بیان کرد: ساعت 18 و 55 دقیقه روز گذشته در تماسی که با سامانه 125 آتشنشانی شهریار گرفته شد وجود یک حلقه مار در جلوی درب ورودی باغی واقع در شهریار، چهارراه محمدآباد، خیابان راشبر گزارش شد.
مسؤول اطلاعرسانی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تصریح کرد: ستاد فرماندهی این سازمان بیدرنگ امدادگران ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام کرد.
وی خاطرنشان کرد: هنگام رسیدن مأموران اعزامی به محل حادثه معلوم شد که یک حلقه مار حدوداً 1.5 متری در جلوی درب ورودی باغ رؤیت شده و باعث رعب و وحشت شهروندان شده است.
قاسمی در پایان متذکر شد: آتشنشانان بلافاصله مار را با استفاده از تجهیزات مارگیری صید کردند.