اگرجزکسانی هستیدکه اعتقادداریدسفرفقط به مقصدخلاصه نمی شود و بخش عمده ای ازلذت سفربه زیبایی های مسیراست والبته به دنبال مقصدمناسب می گردید،جاده های زیررابه شماپیشنهاد می کنیم:
ترتیب قرارگیری اهمیت ندارد...
جاده هادرگروه های کوهستانی،جنگلی وکویری ویاترکیبی می باشند...
همچنین مسافت تقریبی جاده نیزمشخص شده است...
1-جاده 59یاچالوس(کرج-چالوس)--160کیلومتر
2-جاده گرگان-شاهرود(توسکستان)-گذرازجنگل کبودوال ومنطقه جهان نما-130Km
3-جاده اسالم-خلخال و پونل-خلخال(جاده22)--70الی80کیلومتر
4-جاده آستارا-اردبیل(گردنه حیران)--80کیلومتر
5-جاده شهرکرد-ایذه--290کیلومتر
6-جاده ساری- کیاسر--70کیلومتر Irangard
7-جاده هجیج ـ اورامانات--75کیلومتر
8-جاده عباس آباد -کلاردشت--40کیلومتر
9-جاده مهاباد - سردشت--120کیلومتر
10-جاده دو هزار و سه هزار _تنکابن(شهسوار)
11-جاده منجیل-رودبار-رشت--80کیلومتر
12-جاده سپیدان ـ نورآباد(فارس)
13-جاده كرند غرب ـ بابایادگار(کرمانشاه)--200کیلومتر
14-جاده سراوان ـ فومن--35کیلومتر
15-جاده طبس ـ خور و بیابانك--195 کیلومتر
16-جاده جم ـ فیروزآباد(فارس) —170 کیلومتر
17-جاده جندق ـ معلمان--110 کيلومتر
18-جاده77یاهراز(رودهن-آمل)--130کیلومتر
19-جاده شهداد- نهبندان--290کیلومتر
20-جاده ساحلی چابهار- بریس--55کیلومتر
21-جاده زنجان - منجیل--200کیلومتر
22-جاده مرزی ارس- جلفا
23-جاده گنبدکاووس-بجنورد(پارک ملی گلستان)-220km/جاده جنگلی20km
24-جاده79یافیروزکوه-(رودهن -قائمشهر)--110کیلومتر
25-جاده83-شاهرود به آزادشهر--130کیلومتر
26-جاده سیاهکل-دیلمان--45کیلومتر irangard
27-جاده پاوه - کرمانشاه--00کیلومتر
28-جاده قزوین(الموت)- رامسر(3هزار)--00کیلومتر
29-جاده بلده- رویان(نور ،مازندران)--80کیلومتر
30-جاده علی آبادکتول-شاهرود(جنگل ابر)-حاشیه کبودوال وخارتوران-80کیلومتر
31-جاده جواهرده(رامسر-جواهرده)--25کیلومتر
32-جاده شیراز-کازرون (فارس)--00کیلومتر
33-جاده شیراز -استهبان (فارس)--00کیلومتر
34-جاده رامیان(گلستان)-شاهرود(سمنان)-100کیلومتر
35-جاده ساری - فریم- پل سفید — 100 کیلومتر
36-جاده ساری - لاجیم -زیراب — 90کیلومتر
37-جاده رامسر-دالخانی-جنت رودبار---70کیلومتر
38-مريوان-سنندج
39-كامياران-روستاي پالنگان
40-جاده چالوس(پل زنگوله)- بلده-جاده هراز(آبشارشیرگاه)--00کیلومتر
41-جاده رودسر-جواهر دشت (گیلان)--00کیلومتر
42-جاده پره سر-آبشار ویسادار(گیلان)--15کیلومتر
عبورجاده ازمیان پارک ملی گلستان،این ذخيرهگاه زيست كره ثبت شده دریونسکو، متاسفانه هرساله جان صدها جانورازجمله جانوران درمعرض انقراض همچون یوزپلنگ ایرانی را می گیرد.
باطبیعت مهربان باشیم و به طبیعت احترام بگذاریم
یکی ازمخرب ترین رفتارما،رهاساختن زباله درطبیعت است.لذاحداقل وظیفه ای که بردوش داریم این است که زباله های خودرادرطبیعت رهانسازیم.دراین بین پلاستیک به خاطرماهیت تجزیه ناپذیری(کندتجزیه پذیری)، بیشترین آلودگی محیطی ومنظر راایجادمی کند...