آئین رونمایی و همایش آموزشی سامانه املاک تملیکی با حضور برات کریمی عضو هیأت مدیره و محمود شایان معاونت امور پشتیانی و تعدادی از مدیران امور ، روسای ادارات مرکزی و مسئولان ادارات امور شعب در محل اداره کل آموزش برگزار شد.
برات کریمی عضو هیأت مدیره در این مراسم اظهار داشت : بانک ملی ایران یک بنگاه اقتصادی مهم در سطح کشور و منطقه است که مدیریت بهینه آن در حوزههای مختلف نیازمند تلاش فراوان مدیران و کارکنان مجموعه میباشد، که افراد بزرگی در سطح بانک داریم که توسط آنها میتوانیم موفقیتهای بیشتری به دست آوریم.
وی در ادامه با ذکر اینکه هزینهها چالشبزرگی برای موسسات مالی و اعتباری هستند گفت: یک بنگاه مالی و اعتباری باید درآمد زا بوده و به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینهها باشد. باید به سمتی برویم که هزینههای اصلی بانک را شناسایی کنیم. یکی از این هزینهها در حوزه ساختمان و املاک تملیکی است که ضروری است کاهش یابد لذا ایجاد سامانهای که بتواند آمار صحیح و دقیقی به مدیران برای ساماندهی و برنامهریزی بهتر بدهد، لازم و ضروری بود.
عضو هیأت مدیره در پایان ضمن تاکید بر اینکه باید به واحدهای تولیدی و اقتصادی کمک کرد گفت: بانک ملی ایران به دنبال آن است تا با فروش ، مشارکت و انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک به واحدهای اقتصادی کمک نماید تا بتوانند با اشتغالزایی به رونق اقتصادی و رضایتمندی هموطنان کمک کنند .
در ادامه محمود شایان معاونت امور پشتیبانی بانک با اشاره به قدمت 88 ساله بانک ملی ایران و حضور نقشآفرین در اقتصاد کشور گفت: برای پرهیز از خام فروشی املاک تملیکی و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های بانک، نیازمند سامانهای بودیم که بتوانیم این فرایند را مدیریت و ساماندهی کنیم. ایجاد ارزش افزوده در املاک تملیکی یکی از راهکارهای بهبود وضعیت ترازنامه و در نهایت ارائه تسهیلات و رفع موانع تولید است.
معاونت امور پشتیبانی بانک با بیان اینکه عدم وصول تسهیلات طی یک فرایند باعث بالا رفتن املاک تملیکی می شود و از طرف دیگر بانک مکلف است این املاک مازاد را به فروش برساند گفت: یکی از راه های رونق بخشیدن به اقتصاد، اشتغالزایی و خارج شدن از رکود ، ساماندهی املاک و از جمله انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک 2 یا 5 ساله است که میتوانیم املاک را به چرخه فعالیت موثر و مفید برگردانیم.
در ابتدای این همایش شهریار سعادت رئیس اداره کل مهندسی و املاک پیشینه و ضرورت ایجاد این سامانه را برای حضار تشریح کرد .
پس از رونمایی از سامانه مذکور ، این همایش فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد .